LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap

  • Skola & utbildning

Växjö

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället. Biblioteks- och informationsvetenskap utgör tillsammans med, arkeologi, filosofi, geografi, historia, kulturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap institutionen för kulturvetenskaper. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges på grundutbildningsnivå och avancerad nivå, inom program och som fristående kurser, på campus och distans. Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap Placeringsort: Växjö Anställningens omfattning: 50 – 100 %, från den 1 december 2021 till den 31 december 2022, med möjlig förlängning. Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på kandidatprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap. Undervisning sker både på campus och på distans. Innehavaren av tjänsten förväntas aktivt delta i planering och kursutveckling i nära samarbete med kollegor inom ämnet. Innehavaren av anställningen förväntas också aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt magisterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller har motsvarade kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Anställningen kräver goda kunskaper i svenska då den mesta av undervisningen sker på svenska. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Bedömningsgrunder Särskilt meriterande för denna tjänst är dokumenterad erfarenhet av undervisning i bibliotek- och informationsvetenskap, och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom bibliotekssektorn, gärna inkluderande undervisning. När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Kontaktpersoner Studierektor: Fredrik Hanell; fredrik.hanell@lnu.se Prefekt: Malin Lennartsson; malin.lennartsson@lnu.se   HR-partner: Jessica Drott; jessica.drott@lnu.se Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0772-28 80 00. Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2021 och DNR för anställningen är 2021/638-2.2.1. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnéuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!