LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

Chef plansektionen vid FMTS grundutbildningsbataljonstab

  • Övrigt

Halmstad

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1. Operativa logistikbataljon, 15. Brigadtekniska kompaniet och 25. Brigadtekniska kompaniet) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Skövde, Kungsängen samt Boden.   För vår verksamhet i Halmstad  söker vi nu en chef  till planeringssektionen i bataljonstaben (FMTS Grundutbildningsbataljon).   Huvudsakliga arbetsuppgifter   Som chef planeringssektionen leder du sektionens arbete. Sektionens huvudsakliga fokus är att planera bataljonens verksamhet på längre sikt, dvs 1 år och framåt i tiden. Några av dina fokusområden kommer vara kring produktion och vidmakthållandet av 1. Operativa logistikbataljon. Allt från värnpliktsbeställning, grundutbildnings-, övnings- och mobiliseringsplanering, justering av KRO (personal- och materielmässigt) etc. Du är CPA för sektionens personal och tillika ställföreträdande chef för 1. Operativa logistikbataljon. Planeringssektionen, och i bataljonsstaben i övrigt, arbetar efter PUT-modellen där bedömanden, beredningar och orderverk är naturliga produkter som tas fram enskilt och tillsammans.   Kvalifikationer • Officer OF3 • Godkänd säkerhetsprövning SK2 • Körkort B   Meriterande • Arbetslivserfarenhet som planeringsofficer vid FM-stab. • Arbetslivserfarenhet inom militär logistik alt. teknisk tjänst • Erfarenhet av att arbeta i de administrativa IT-stödsystemen PRIO, LIFT och VIDAR. • Erfarenhet från ISUS • Tidigare erfarenhet som CPA i FM. • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift. • Internationell tjänstgöring • Militärt förarbevis   Personliga egenskaper Att vara chef vid planeringssektionen innebär att du måste ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga att fatta egna beslut. Du måste ha ett väldigt gott ordningssinne, vara strukturerad samt att du har en god förmåga att tidigt se vad som behöver göras. Du ska kunna planera för detta självständigt och med stor noggrannhet arbeta med flera uppgifter samtidigt. Detta medför att tempot i verksamheten är av varierande karaktär, vilket ställer krav på att kunna tempoväxla och prioritera. Som stabsmedlem är det viktigt att du är en social person som gillar att arbeta i både grupp och enskilt.   Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik  var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa alla uppgifter. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.   FMTS och Grundutbildningsbataljonen vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Det är centralt att du naturligt agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.     Övrigt Anställningsform: heltid Arbetsort: Halmstad Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Upplysningar om befattningen Mj Stefan Larsson, stabschef  vid FMTS GU-bataljon Tel: 035-266 20 00 (vxl), mail: stefan.p.larsson@mil.se Mj Leif Saurow, Chef planeringssektionen vid FMTS GU-bataljon Tel: 035-266 20 00 (vxl), mail: leif.saurow@mil.se Information om rekryteringsprocessen Pär Björmark, Personalchef, FMTS GU-bataljon Tel: 035-266 20 00 (vxl), mail: par.bjormark@mil.se     Fackliga företrädare HSOF: Anders Norén OFR-S: André Johnsson SACO: Nermina Dzanic SEKO: Jörgen Stehn Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00   Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2021-11-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!