LetsGig & Mecenat
Gigg från: Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi

Utvecklare inom mjukvara, simulering och modellering

  • Allt-i-allo

Linköping

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap. Refnr: FOI-PERS-2021-490. Vill du arbeta med mjukvaruutveckling samt modellering och simulering där du är en del av hela utvecklingskedjan och där du gör skillnad för Sveriges säkerhet? Vad bidrar du med i arbetet hos oss? Du kommer att utveckla mjukvara och simuleringsmodeller av militära system och deras sensorer, t.ex. sensorerna i ett flygplan eller fartyg. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: Modellering och simulering av robotmodeller i Matlab/Simulink. Arbetet innebär framtagning av fysikaliska modeller, som man utvecklar själv eller tillsammans med kollegor, och implementation av dessa i Matlab/Simulink. Projektverksamheten fokuserar på målsökarmodeller samt modeller av egna plattformar (t.ex. fartyg eller flygplan) och elektroniska system för skydd av dessa plattformar mot inkommande robotar. Utveckling av simuleringsmodeller i C++ eller Java i ett större simuleringsramverk. Man arbetar här i en gemensam större kodbas där man oftast ansvarar för delar av koden själv. Arbetet innebär framtagning av modeller samt implementation. Detta ställer krav på ett intresse av både modellering och mjukvaruutveckling. Utöver dessa huvudsakliga arbetsuppgifter kan arbetet inkludera att delta i fältförsök, på annan ort eller i annat land. Framtagna modeller använder du för att göra analys av prestanda inom olika våglängdsområden, som optronik och radar, där s.k. telekrigdueller i det elektromagnetiska spektrumet studeras. I den virtuella världen kan vi hjälpa försvarsmakten att ta fram skyddslösningar för våra fartyg och flygplan utan att behöva genomföra dyra och miljöbelastande prov. Du kommer att arbeta i en eller flera projektgrupper, huvudsakligen i Windowsmiljö. På FOI medverkar du i hela utvecklingskedjan, från problemformulering till slutleverans. I arbetet ingår analyser av underlag, simuleringsresultat och fältprov för att besvara frågeställningar från våra uppdragsgivare samt för att vidareutveckla våra system. Har du den kompetensprofil vi behöver ? Du som söker har följande profil:   Disputerad eller civilingenjör inom Teknisk fysik, Elektroteknik, Datateknik, Medieteknik eller motsvarande Minst två års aktuell arbetslivserfarenhet av Simulink Aktuella kunskaper inom mjukvaruutveckling i C++ eller Java Erfarenhet och intresse av signalbehandling Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: Telekrig Försvaret, försvarsnära forskning eller försvarsindustrin Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen bör du uppskatta att kritiskt betrakta olika problem, se utvecklingsmöjligheter, föra in och utveckla ny teknik, organisera, strukturera och metodiskt arbeta igenom möjligheter och svårigheter för att lösa problem och bedöma risker. Du kommer ha öppna diskussioner med kollegor om alternativa lösningar på problem. Fokus ligger på hur vi ständigt kan förbättra vår utrustning och våra modeller så att vi kan utgöra ett stöd till våra uppdragsgivare. Vi söker dig som resultatinriktad och har god analytisk förmåga. Du tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du god kommunikationsförmåga och samarbetar på ett bra och konstruktivt sätt med såväl kollegor som uppdragsgivare. Då vår resultatrapportering sker i presentationer och rapporter ska du även ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Vad erbjuder vi dig? På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. Du kommer att ingå i enheten Telekrigvärdering som tillhör avdelningen Ledningssystem i Linköping. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/ledningssystem.html Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi arbetar medvetet för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss:  https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 16 januari 2022. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mattias Verona. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (Saco-S) och Johan Gustavsson (OFR/S – ST). Samtliga nås på 013-378000. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten. Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!