LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tyresö Montessoriskola AB

Skolkurator

  • Vård & assistans

Tyresö

Skolkurator TYRESÖ MONTESSORISKOLA Kurator i grundskolan; F-6 Kommun: Tyresö Omfattning: 30–40% Anställningsform: Vikariat VT-21 med möjlighet till fast anställning. Lön: Individuell lönesättning, månadslön Kollektiv avtal: Kollektivavtal med Almega finns. Om skolan Tyresö Montessoriskola är en liten fristående förskola och skola med barn i åldrarna 1–13 år. Skolan ligger centralt i Tyresö med närhet till natur, kultur och kommunikationer. Hos oss når eleverna sina mål och får bra betyg tack vare en modern och individualiserad undervisning. Vi är en liten, trivsam skola där elevens kunskapsutveckling står i centrum. Arbetsbeskrivning Dina arbetsuppgifter som kurator, är att i samarbete med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som skolkurator arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever eller grupper av elever. Du har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska och 2 specialpedagoger/-lärare. Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se det positiva och bygger därifrån. Du kommer bland annat att arbeta kring skolans frånvaro- och kränkningsarbete. Nuvarande kurator har en aktiv roll i trygghetsteamet och vi vill gärna att kurator tar ansvar för att föra dialoger med eleverna om hur de kan bidra till trygghet på skolan. Som kurator ingår vidare att säkerställa att vi följer våra rutiner för att främja trivsel och trygghet på skolan och en hög skolnärvaro bland våra elever. Förutom skolans och skolkuratorns vanliga styrdokument ligger även planen mot diskriminering och kränkande behandling till grund för ditt arbete. I arbetsuppgifterna ingår förutom det bland annat att göra gruppinriktade insatser, ha enskilda samtal med elever; samt handleda personal i vissa ärenden. I uppdraget ingår förstås att ha kontakt med andra myndigheter och även vårdnadshavare. Kvalifikationer Vi ser gärna att du har en examen som socionom eller likvärdig utbildning. Du känner dig trygg med att arbeta i både små och större grupper med elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete som skolkurator i grundskolan. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett utåtriktat arbetssätt. Du är trygg i rollen som kurator och du arbetar självständigt. Du visar ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och du delar samhällets och skolans värdegrund. Som person är du ödmjuk och inlyssnande med en tilltro till de individer du möter i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. På Tyresö Montessoriskola arbetar vi enligt Maria Montessoris tankar och forskning om lärande. Vi arbetar för att varje barn ska bli så självständiga som möjligt utifrån sin ålder och mognad. Det betyder att all personal på skolan arbetar aktivt med att "hjälpa barnen att hjälpa sig själva". Undervisningen bedrivs i åldersblandade grupper. Pedagogerna på skolan arbetar tätt tillsammans över stadiegränserna. Skolan arbetar för att främja en god arbetsmiljö där alla får komma till tals. Vi arbetar mycket med skolans värdegrund som bygger på att vi respekterar varandra. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor, där ni gemensamt ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera arbetet för eleverna utifrån de nationella målen och styrdokumenten. För vidare information kontakta rektor Ilona Stadelmann på mob.nr: 070-789 21 81. Vi ser fram emot din ansökan som senast fram till 28/3/2021 mejlas till: ilona.stadelmann@tmsv.se Tyresö Montessoriskola BOLLMORA GÅRDSVÄG 18 13539 Tyresö

Tyresö Montessoriskola AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!