LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kkp Bemanning AB

#jobbjustnu Handledare/Studie- och yrkesvägledare sökes till Mariatorget

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Om oss KKP Bemanning AB är huvudleverantör med ett flertal underleverantörer av Arbetsförmedlingens Stöd & Matchning. Vår uppgift är matchning, rekrytering och bemanning till företag i olika branscher och vi coachar och handleder alla målgrupper av arbetssökande till arbete och studier. Vi är måna om att vara professionella med kvalitet på det vi erbjuder. Arbetsuppgifter Till vår verksamhet på Brännkyrkagatan, Mariatorget söker vi dig som vill arbeta som handledare/studievägledare . Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat: Coaching och yrkesvägledning på individ- och gruppnivå och leda workshops. Löpande dokumentation En viktig del i arbetet är att kunna skapa företagskontakter inom olika branscher. Att arbeta utåtriktat med företagskontakter för att skapa hållbara relationer mellan KKP Bemanning och arbetsmarknaden och dess aktörer. Att tillsammans med företagets samordnare och verksamhetschef utveckla verksamheten Stöd & och Matchning. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara kvalificerad för tjänsten genom att uppfylla kriterierna för alternativ 1 eller 2. Generella kompetenskrav: - Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift. - Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, epost samt internet. - Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska A på gymnasienivå. Alternativ 1 Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. För att en utbildning ska godkännas enligt alternativ 1 måste huvudinriktningen på utbildningen vara något av de uppräknade ämnesinriktningarna alternativt att huvuddelen av utbildningen har bestått av de uppräknade utbildningsområdena. Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under två år. Alternativ 2 Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter: - Arbetsledning med personalansvar - Rekrytering - Omställningsarbete för arbetssökande - Studie- och yrkesvägledning - Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration) - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor - Arbete med social- och gruppsykologi - Karriärvägledning Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år.

Kkp Bemanning AB

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!