LetsGig & Mecenat
Gigg från: Rossible AB

Backend Developer

  • IT & programmering

Stockholm

Ett rekryteringsföretag är grundat av seniora konsulter ifrån branschen vilkas ambition alltid varit att agera konsultativt och professionellt utan att tappa den mänskliga faktorn. På Ett rekryteringsföretag ser vi människan bakom kompetensen. Highlander Downtown North Bolaget grundades 2015 med syftet att utveckla en systemlösning för institutionell kapitalförvaltning globalt som hanterar dagens krav av realtidsuppdaterade data. Grundarna och ledande befattningar i bolaget har alla en mycket lång erfarenhet med bred och djup kunskap av institutionell kapitalförvaltning globalt. Det har gett och ger Highlander en unik tillgång till användarrepresentation och effektiv projektledning i utvecklingsarbetet. Systemlösningen har hämtat delar från resultatet av en förstudie om drygt 100 000 timmar som gjordes på Swedbank Robur under Anders Bergs (grundare av Highlander) ledning vars syfte var att konkretisera/kartlägga en 365 graders kravspecifikation på ett hållbart systemstöd med tillhörande arbetsprocesser. Befintliga och etablerade systemlösningar på kapitalmarknaden baseras på relationsdatabaser, batch-teknik, vilket inte är kompatibelt med dagens krav av realtidsuppdaterade data. Highlander USP är därför att kunna leverera ett kunderbjudande där kravet på realtidsuppdaterade data uppnås. Highlanders systemlösning bygger på eventdriven datahantering och för ändamålet har Highlander valt att använda Kafka/Confluent. 2020 sattes första kunden, Stabelo, i produktion. Highlander samtalar idag konkret med ett par av Sveriges absolut största kapitalförvaltare om projektstart under första kvartalet 2021. Om rollen som Backend Developer Arbeta med att designa, utveckla, testa, implementera, dokumentera och stödja tekniska lösningar över en full stack med utvecklingsverktyg och tekniker som bland andra: Java, Kafka, . NET Core, SQLServer, Oracle, Mongo DB, Druid och WMware v SPhere/ AWS/GCP/Azure Arbeta med produktägare för att förstå önskade applikationsfunktioner och testscenarier. Kontinuerligt utveckla och förbättra våra software engineering practices. Delta i kodgranskningar och designbeslut med resten av teamet. Hålla koll på tekniska trender, experimentera med och lära dig ny teknik, delta i interna och externa tech communities. Utmaningar i rollen • Stora mängder av information ska i realtid flöda på ett robust, effektivt och regelmässigt korrekt vis. Korrekt och effektiv kod är absolut nödvändig. • Kafka/Confluent är centralt att förhålla sig till. I huvudsak alltid använda de funktioner och rekommendationer som redan finns i Kafka/Confluent är av största vikt eftersom vi tagit det strategiska beslutet att alltid vara kompatibel med Kafka/Confluents nyutveckling. I arbetet ingår det att hela tiden hålla sig uppdaterad med Kafka/Confluent. • Stora delar av befintlig kod är . NET Core, men beslut har tagits av bolaget att all ny kod i huvudsak ska skrivas i Java. Även . NET Core koden ska med tiden skrivas om till Java. Dock finns det inget mandat att stoppa befintlig produktion utan transfereringen av kod måste ske taktiskt under en tidsperiod. • Att vara driven att arbeta självständigt och lösningsbenäget och samtidigt aktivt arbeta tillsammans med teamet. Att frikostigt dela med sig av problem och lösningar. • Highlander ställer kravet på alla anställda utvecklare att på arbetstid löpande genomföra bl.a. Confluent certifieringar. Syftet med detta är att upprätthålla en garanterad kvalitetsnivå och hög förståelse för bolagets primära teknikval. Erfarenhetskrav 5 – 7 års erfarenhet • Strong Computer Science fundamentals in DDD TDD and BDD design patterns, data structures, and algorithm • Expertise in Java • Experience with C#, . NET core • Strong understanding of relational and No SQL databases (SQLServer, Oracle, • Postgres, Mongo, Redis, DB2 etc), and database/schema design • Experience with Kafka in general and Confluent in particular, ksql DB, Kafka Streams, Kafka Connect, Kafka REST, Schema-Registry, Avro, Protobuf • Experience with Java Script front-end frameworks (Singnal R, Angular, React, etc.) • Strong understanding of professional software engineering best practices for the full SDLC including coding standards, code reviews, source control, build processes, testing, and operations Meriterande • Experience designing and developing cloud-native, scalable, and highly available distributed systems • Expertise in microservice architectural patterns and design • Experience with container technologies (e.g. Docker, Kubernetes) Ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Ett Rekryteringsföretag och du är välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Jimmy Rossi på 072-001 12 04 vid frågor. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Rossible AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!