LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Stödpedagog till Carl Grimbergsgatan

  • Vård & assistans

Göteborg

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas. Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/So L samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc. ARBETSUPPGIFTER Till vårt serviceboende på Carl Grimbergsgatan söker vi en stödpedagog. Våra hyresgäster är unga vuxna med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Som stödpedagog arbetar du på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete. Det kan bland annat handla om att ta fram och implementera arbetssätt, metoder och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till hyresgästerna ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer samt att dokumentation och uppföljning sker rättssäkert. Som pedagog utför du även arbetsuppgifter som övriga i arbetslaget. Arbetsuppgifterna handlar om allt från att skapa struktur i vardagen, motivationsarbete och gränssättning till att vägleda och stötta. Tillsammans med övriga medarbetare ansvarar du för att skapa ett kvalitativt boende där hyresgästen är delaktig i sitt liv och samhällslivet i övrigt. Ni samarbetar utifrån individuella genomförandeplaner för att skapa ett så självständigt liv som möjligt för våra hyresgäster. Inom området har vi även metodutvecklare som förutom enhetschef finns som ett stöd för dig som stödpedagog. Tjänsten innebär att du arbetar på schema både dagtid, kvällar och helger. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning som stödpedagog, yrkeshögskola inom området eller högskoleutbildning med för verksamheten adekvat inriktning. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionshinder och vi ser det meriterande om du har erfarenhet i att handleda kollegor. Du har tidigare erfarenhet av arbetsmetoden ESL, vård och stödsamordning och/eller erfarenhet av dokumentationssystemet. Ytterligare ser vi det meriterande om du arbetat i IT-systemet Treserva. Då vi önskar utveckla vårt arbete med välfärdsteknik är det meriterande om du har intresse och erfarenhet av att arbeta med frågor inom området. Som person söker vi dig som är stabil, strukturerad och har lätt för att samarbeta med olika professioner. Det är viktigt att du är lyhörd för de signaler du får och att du försöker uppmuntra brukaren att uttrycka sin egen vilja. Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter och har stort intresse för att arbeta med människor. Har du dessutom förmåga att hitta guldkornen i vardagen för personer med funktionsnedsättning ser vi fram emot din ansökan! ÖVRIGT Intervjuer kommer att ske löpande. Vi efterfrågar inget personligt brev. Du kommer istället få besvara några enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!