LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Forskningsassistent i Molekylär Galenisk Farmaci

  • Övrigt

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt. Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci, Läkemedelsformulering, Farmaceutisk Nanoteknologi, Farmakokinetik, Farmakodynamik, Farmakometri, Klinisk farmaci, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiologi, Farmakoterapi, Samhällsfarmaci. För mer information se: https://www.farmaci.uu.se/ Sci Life Lab (https://www.scilifelab.se/) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. Sci Lifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten. Forskargruppen: Forskningsassistenten kommer att arbeta i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se https://farmaci.uu.se/research/drugdelivery/research/bergstrom/. Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp https://www.scilifelab.se/researchers/alexandra-teleki/ som är associerad med Sci Life Lab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Projektet: Forskningsassistenten kommer att arbeta inom vaginala läkemedelsformuleringar med målet att utveckla en långverkande, slemhinne-penetrerande anordning för läkemedelstillförsel. Denna appliceras lokalt i slidan för att ge enkel och effektiv behandling av kvinnosjukdomar, t.ex. vaginala infektioner eller endometrios. Läkemedelsformuleringen kommer att baseras på partikel-stabiliserade emulsioner och liposomer. Dessa formuleringar kommer att laddas i spetsen av upplösande mikronålar. Projektet kommer att använda relevanta in vitro och ex vivo vaginalmodeller för att studera mikronålarnas slemhinne-penetrerande egenskaper och läkemedelsfrisättningen. Fokusområden för forskarstudierna är: Läkemedelsformulering, Mikronålar, Vaginala läkemedelsformuleringar. Kvalifikationer: Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Bachelor eller Mastersexamen i farmaci, läkemedelsutveckling, kemiteknik, biokemi, biomedicin, eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena är meriterande. Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets rekryteringssystem och förväntas innehålla - ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen, - CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post), - Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetslektor och docent Alexandra Teleki, tel 018-471 4745, e-post alexandra.teleki@scilifelab.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1497. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!