LetsGig & Mecenat
Gigg från: Migrationsverket

Informationsarkitekt

  • IT & programmering

Norrköping

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet. Myndigheten är också inne i ett digitaliseringsarbete som innebär en förändring av processer och arbetssätt inom hela myndigheten med fokus på innovativa digitala lösningar, automatisering och livscykelhantering, och agila arbetssätt. IT-Arkitekter (Informationsarkitekt) till Migrationsverket Om oss: Migrationsverket har inlett en resa, en digitaliseringsresa. Detta innebär att gamla system ska avvecklas, nya ska utvecklas och implementeras samtidigt som vi måste hålla gamla system igång med hög driftsäkerhet.  Det innebär också att vårt arbetssätt och kultur förändras. Migrationsverket befinner sig i en period av stora förändringar på många plan. Vi prövar nya arbetssätt och tekniker, vi gör saker rätt och vi gör saker fel. Migrationsverket satsar på sin digitaliseringsverksamhet och söker flera IT‑Arkitekter som vill vara en del av vår resa. Om rollen som informationsarkitekt I den här rollen kommer jag att: utveckla Migrationsverkets informationsarkitektur, samt vägleda inför och under förändringsuppdrag. Säkerställa att förändringar linjerar med verksamhetens behov och Migrationsverkets målbild för IT-arkitektur, samt uppfyller krav utifrån lagar och förordningar. Därför behöver jag kunna: bidra med gedigen erfarenhet inom informationshantering, begreppsarbete och informationsarkitektur. Jag har ett stort intresse att hålla god ordning och struktur. Jag har god pedagogisk förmåga och kan utifrån strategiska riktlinjer, konceptuella modeller och målarkitekturer förklara vad dessa innebär för ett utvecklingsteam. Jag har god dokumentationsförmåga och kan i både text och modeller utveckla vår verksamhet, både konceptuellt och i lösning. Vidare har jag flerårig erfarenhet av arkitektur eller kravarbete inom IT-utveckling. Jag är intresserad av informationsarkitektur, begreppsutredningar och modellering. Jag är engagerad och gillar att samarbeta med andra. Jag leder, motiverar och gör det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Jag ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. I grunden har jag en akademisk utbildning inom it/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för befattningen. Jag ansvarar för att: ge förutsättningar för team och medarbetare att leverera lösningar som linjerar med verksamhetens behov i samklang med den arkitekturella målbilden och andra styrande dokument. Jag vet att jag har lyckats när: teamen levererar nytta till verksamheten genom att med god ordning strukturera information enligt en dokumenterad modell, vilket i förlängningen bland annat ska leda till att handläggningstiden för våra sökande sjunker och/eller att fler sökande får svar på sina frågor snabbare. Jag kommer att arbeta tillsammans med: de närmsta utvecklingsteamen och dina arkitektkollegor. Migrationsverket har en arkitekturfunktion som omfattar mjukvaruarkitekter, lösningsarkitekter och verksamhetsarkitekter. Utöver arkitektkollegorna samverkar du även med projektledare, produktansvarig, systemutvecklare, testare, drifttekniker, sektionschefer, kansli, controllers, etc. Dina kontaktytor är många och det nätverk som du kommer att bygga upp är stort. Fördelarna med att arbeta på Migrationsverket är: möjligheten att påverka och förändra. Vi erbjuder dig en bra balans mellan arbete och fritid och goda möjligheter till hemarbete. Friskvårdbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet. Upplysningar Placeringsort: Sverige. Rollen innebär en viss närvaro i Norrköping där merparten av medarbetarna sitter. Tjänsten: Heltid, tillsvidareanställning. Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Vill du veta mer Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Görgen Sävhammar via e-post: gorgen.savhammar@migrationsverket.se. För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryteringsspecialist Rahel Tekie Abraham, tel. 010-203 7100. Ansökan Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 januari 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet. När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Migrationsverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!