LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Anna Whitlocks gymnasium söker lärare med specialpedagogisk kompetens

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.   Vill du vara med och bygga skola? Anna Whitlocks gymnasium är stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever. Vi erbjuder de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med elva olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science, kommer att finnas på flera program. Från och med hösten 2020 erbjuder vi också Individuellt Alternativ – specialpedagogisk profil inom AST. Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset. Skolan startade i augusti 2018. Anna Whitlocks gymnasium är en skola för bildning och innovation. Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, kommer att genomsyra verksamheten. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar utveckling. Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildningsresan är livslång och gäller livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan. Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta initiativ till språng mot något nytt och okänt - att erövra handlingskompetens. För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler kommer skolan att ha ett nära samarbete med högskolor/universitet, organisationer och företag. För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam. Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare. Läs mer om skolan här: http://annawhitlocksgymnasium.stockholm.se Till läsåret 2021/2022 söker vi nu en gymnasielärare med huvudsaklig undervisning på skolans IMA-program, inriktning mot AST. Tillsammans med IMA:s specialpedagog kommer du undervisa och delta i och bidra till det roliga och utmanande arbetet med att fortsätta att driva en nystartad skola. Till en början kommer stort fokus att ligga på att konkretisera och omsätta skolans vision till undervisning och lärande för våra elever. Eleverna har fått mycket stöd och anpassningar av studierna i grundskolan och är ännu inte behöriga till ett högskoleförberedande program. Gruppen kommer att bestå av ca 10-15 elever till hösten och beräknas maximalt bestå av ca 20 elever. Du undervisar i ett eller flera grundskoleämnen/gymnasiekurser och handleder eleverna i övrigt i deras lärande. Du kommer också att ha viss undervisning/uppdrag inom de nationella programmen.   Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har  lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ett eller flera grundskoleämnen/gymnasieämnen och med kunskap och erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I din ansökan har du bifogat examensbevis, lärarlegitimation och behörighetsförteckning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har kompetens som innebär att du: - har ett stort intresse av att bygga upp en ny verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet, uthållighet och kreativitet - med en holistisk syn på skolans verksamhet är med och tar ansvar för hela skolans utveckling - har djupa och breda ämneskunskaper - ser som självklart att samverka med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag - har ett stort engagemang i undervisning och arbetar för alla elevers utveckling - skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas - reflekterar över din praktik och hur den kan utvecklas genom utvärdering och tillämpning av aktuell forskning - är van att använda digitala verktyg både i undervisning och pedagogisk administration - strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt - har tankar om hur skolans vision kan omsättas i undervisning och lärande Det är meriterande om du varit med och byggt upp liknande verksamhet. Är du den vi söker? Vi kommer läsa ansökningar och börja intervjua under annonstiden, så du är varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. För att vara komplett ska den innehålla: - CV - Personligt brev - Lärarlegitimation med behörighetsförteckning - Andra betyg och handlingar som styrker ditt CV Övrigt Om du blir inbjuden till intervju och därefter erbjuden anställning, behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister. Vid eventuell övertalighet inom utbildningsförvaltningen kan tjänsten komma att tas i anspråk. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!