LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stift Ingrid Segerstedts Gymnasium

Gymnasielärare - Idrott & hälsa och Samhällskunskap

  • Skola & utbildning

Göteborg

Ingrid Segerstedts Gymnasium är en liten friskola med ca 380 elever som drivs helt utan vinstintressen. Vi ligger mitt i centrum, vid Heden i ett rosa stenhus från 1800-talet med mycket atmosfär i väggarna. Här bedriver vi studier inom samhällsprogrammet med specifika inriktningar mot Politik, Journalistik, juridik och Beteendevetenskap. Våra lärare är unga och engagerade i sina ämnen, vi arbetar med rollspel, projekt och ämnesövergripande teman och lägger stor vikt vid elevinflytande och elevdemokrati. Vi erbjuder en arbetsplats med kunnig och engagerad personal. Den psykosociala arbetsmiljön är god och vardagen kännetecknas av glädje och arbetslust. Vi är en relativt liten organisation där skolledning och lärare arbetar tillsammans med elevens bästa i fokus. Elevtillströmningen är god och vi har inga vinstintressen, vilket gör att vi varit förskonade från nedskärningar och omorganisationer. Sammantaget gör detta vår skola till en stabil, spännande och stimulerande arbetsplats. Uppdragsbeskrivning: * Undervisning i Idrott och hälsa 1 + Samhällskunskap Kvalifikationer: * Legitimerad lärare (Idh +Sh) * Glad, positiv och engagerad * Gedigna ämneskunskaper * Ser alla elevers behov och får alla elever att anstränga sig * Kan kommunicera och samarbeta med elever, föräldrar och kollegor Vår vision INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM ska vara en skola som utbildar unga människor till kunniga och engagerade, modiga och öppna, empatiska och trygga världsmedborgare. Våra elever ska vara beredda att i alla lägen i livet aktivt arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter. Vårt gemensamma uppdrag - Vi ska ge våra elever kunskaper och mognad för att förstå hur världen och vårt eget svenska samhälle fungerar. De ska få redskap för att kunna analysera och förstå situationer och skeenden och att sätta in dem i större sammanhang historiskt, politiskt och ekonomiskt. - Vi ska ge dem stöd att utveckla sin sociala förmåga, sin empati och förmåga att leva sig in i andras situation. - Vi ska stödja dem i deras utveckling och stärka deras självförtroende så att de vågar stå för sina åsikter men också lyssna och förstå meningsmotståndares argument. - Vi ska arbeta för att våra elever, när de lämnar skolan med examensbevisen gör det med ett bagage av värdefull kunskap och fast förankrade värderingar om demokrati, yttrandefrihet, alla människors lika värde och internationell solidaritet. Tillträde i augusti 2021, anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Intervjuer kommer att ske löpande så sök gärna tjänsten omgående.

Stift Ingrid Segerstedts Gymnasium

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!