LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Förste forskningsingenjör inom kemi, särskilt strukturbiologi

  • Övrigt

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm Vi söker nu en förste forskningsingenjör inom kemi, särskilt strukturbiologi. Dina framtida arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av instrumentansvar samt forsknings- och handledningsuppgifter inom området strukturbiologi, speciellt bindning av småmolekyler till biologiska makromolekyler (proteiner, DNA, RNA). Främst kommer du att ha ansvar för utrustningen inom kristallografilabbet både vad gäller drift och användarupplärning/användarstöd. Du kommer att ansvara för betydande delar av utrustningen inom core-faciliteten Pro Lin C, främst utrustning inom ljusspridning och kristallografi men även ITC, DSC, nano-DSF, MST, Biacore och CD med flera tekniker kommer att ingå. Forskningsuppgifterna kommer till stor del att vara knutna till så kallad Trans-national access (TNA)  inom EU-projektet MOSBRI, pågående forskningsprojekt inom IFM, projekt med andra forskare inom Li U och samverkan med yttre intressenter. Även uppdragsforskning åt bioteknikföretag kan ingå efter överenskommelse. I arbetsuppgifterna ingår även administration av användare och deras nyttjande inom Pro Lin C, granskning av ansökningar om tillgång till stora infrastrukturer och infrastrukturnätverk (tex. synkrotroner, MOSBRI), kommunikation, offertintag, upphandlingsarbete och samarbete med leverantörer i samband med service och installationer. Din framtida arbetsplats Du kommer att arbeta på avdelningen för Kemi inom IFM. Din tjänst kommer att vara knuten till core-faciliteten Pro Lin C. Med Pro Lin C som bas kommer du också att samarbeta med core faciliteter vid medicinsk fakultet vid Li U, med relaterade core-faciliteter vid Sci Life Lab samt med motsvarande core faciliteter inom EU-projektet MOSBRI där Pro Lin C är en nod.  Dina kvalifikationer Vi söker nu någon som har doktorsexamen inom området strukturbiologi eller närliggande område (biokemi, biofysik, molekylärbiologi). Du ska ha omfattande praktisk erfarenhet av industriellt utvecklingsarbete, speciellt inom läkemedelsutveckling där proteinkristallografi ingår som en central del. Du ska ha omfattande erfarenhet av datainsamling vid internationella synkrotronanläggningar, både på plats och remote, samt av alla ingående steg vid dataprocessering för strukturbestämning av proteiner/biomakromolekyler och deras komplex. Du ska ha egen direkt erfarenhet av att både som medarbetare och på ansvarig position projektera och genomföra infrastrukturuppbyggnad och underhåll med kristallografiutrustning som central del. Du behöver också praktisk erfarenhet av att använda och underhålla flera biofysikaliska tekniker för att bedöma proteiners egenskaper, särskilt de som ingår i core-faciliteten Pro Lin C. Samarbete med beräknings- och modelleringskompetens för strukturmodellering och småmolekylär design är meriterande. Vi tror också att du har erfarenhet av att utveckla underlag för patentansökningar; egna patent är meriterande, samt att du har ett större kontaktnät med industriella och kommersiella aktörer av olika slag inom bioteknikområdet. Du är antagligen flerspråkig, van att samarbeta med kollegor av olika nationaliteter och bakgrund, och har omfattande erfarenhet av att lära upp användare med stor spridning i förkunskapsnivåer i analys och användning av avancerad utrustning inom strukturbiologi.  Anställningens omfattning 100% tillsvidareanställning  Tillträde 1 juni 2021 Lön och förmåner Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.  Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 maj 2021. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-04
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!