LetsGig & Mecenat
Gigg från: Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB

Grundskollärare SV, SO

  • Skola & utbildning

Norrköping

Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping är en fristående grundskoleverksamhet som startade upp år 2005 i Vrinnevi Park i Norrköping. Skolan bedriver verksamhet för 316 elever i år 4-9 med idrotts- och hälsoinriktning och har ca 30 personal. Till vårterminen 2021 söker vi förstärkning på personalsidan. Vi söker behöriga och kompetenta lärare med ämneskunskap i svenska och so- ämnen (andra ämneskombinationer är också möjliga) förutsatt att du är rätt person. I tjänsten (100%), ingår också handledarskap. Förutom att du är en behörig och kompetent lärare ska du ha ett djupt elevengagemang, intresse för idrott och hälsa, stor social kompetens, naturlig förmåga att snabbt fånga upp stämningar och vara flexibel samt bidra till en lugn och trygg skolmiljö. Att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta, förutsätter vi. Dina personliga egenskaper är avgörande. Hos oss står eleven i centrum! Välkommen med din ansökan, CV och referenser. Ansökningar och kallelser för intervjuer hanteras fortlöpande i förhoppning om att skyndsamt tillsätta rätt person till tjänsten.

Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!