LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karolinska Inst

Karolinska Institutet söker en kommunikationsstrateg

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Solna

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa? Vill du axla en nyckelroll inom utvecklingen av Karolinska Institutets (KI:s) interna kommunikation och varumärke? Är du skicklig på att implementera kommunikationsstrategier och trygg i rollen som coach, rådgivare och inspiratör? Nu söker KI:s centrala kommunikationsavdelning en kommunikationsstrateg som kan bidra till utvecklingen av organisationens kommunikativa förmåga. Du blir en drivande kraft i verksamheten och ett viktigt stöd till chefer/ledare och andra kommunikatörer. Vi kan erbjuda en kreativ arbetsplats som bidrar till samhällets utveckling genom att stödja forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Din roll I rollen som kommunikationsstrateg med inriktning organisation och varumärke driver och samordnar du utvecklingen av KI:s interna kommunikation på en organisationsövergripande nivå. Du håller samman och prioriterar mellan parallella projekt och utvecklingsaktiviteter och samordnar kommunikatörer inom närliggande roller med utvecklingen av den interna kommunikationen i fokus. Du axlar på regelbunden basis rollen som kursledare/föredragshållare inom utbildningsinsatser för chefer och medarbetare på olika nivåer inom KI. I ditt uppdrag ingår även att ansvara för delar av arbetet med varumärkesstrategi och varumärkesutveckling med utgångspunkt i KI:s främsta strategiska ramverk, Strategi 2030. Du ansvarar självständigt för kommunikationen inom projekt och satsningar av vikt för KI:s verksamhet; från kommunikationsstrategier och -planer till genomförande och uppföljning. I rollen ingår att stötta KI:s chefer/ledare och andra kommunikatörer i deras strategiska och operativa kommunikationsarbete. Genom rådgivning, coaching och facilitering skapar du goda förutsättningar för andra att lyckas med kommunikationen inom sina uppdrag, i projekt eller i förändringsarbete.   I rollen ingår också att delta i kommunikationsavdelningens löpande arbete. Exempel på sådana arbetsuppgifter är att publicera på KI:s webbplatser, bidra till bemanningen inom kritiska funktioner, exempelvis KI:s presstjänst, samt delta i avdelningsgemensam planering och verksamhetsutveckling. Du arbetar i nära dialog med kollegor och chefer inom avdelningen, det samlade verksamhetsstödet samt inom kärnverksamheten i stort med särskilt fokus på kommunikatörer och chefer/ledare. Du kommer att ingå i enheten för kommunikationssamordning och varumärke, som i dag består av 16 medarbetare. Vem är du? Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att självständigt leda och genomföra strategiskt kommunikationsarbete utifrån en organisations verksamhet och mål. Du är uppskattad och trygg i rollen som coach, kursledare/föredragshållare och rådgivare till chefer/ledare. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva utveckling och av att ha implementerat stöd och verktyg som bidragit till en kommunikativ organisation. Du har deltagit i utvecklingen av digitala kommunikationskanaler för intern kommunikation och förstår kommunikationens roll och betydelse i en dynamisk och komplex organisation. Du är väl förtrogen med aktuella begrepp, teorier, metoder och verktyg inom kommunikationsområdet och förmår omsätta din kunskap och erfarenhet inom såväl nya som tidigare kända utmaningar och sammanhang. Då organisationens medarbetare speglar varumärkets kärna är det viktigt att du har kunskap om varumärkesarbete ur såväl ett internt som externt perspektiv. Du kan föreslå och utföra kommunikationsaktiviteter som på bästa sätt samspelar för att stärka och förmedla KI:s varumärke. Du är bra på att fånga in behov, analysera och agera utifrån förankrade slutsatser, syfte och mål. Du arbetar med målgruppsfokus och användarbeteenden som utgångspunkt då du formar strategier och planer som leder mot önskat resultat. Du har den hantverksskicklighet och det förhållningssätt som krävs för att sömlöst kombinera strategiskt och operativt arbete ”hands on”. Du bottnar i din kompetens och ditt uppdrag som kommunikatör och kan arbeta såväl med kollegor som på egen hand. Du har mycket god samarbetsförmåga och de personliga egenskaper som krävs för att etablera och underhålla goda relationer på alla nivåer i en större organisation. Du som söker denna roll ska ha: - akademisk examen inom media- och kommunikationsvetenskap alternativt journalistik, eller annan utbildningsbakgrund som vi finner likvärdig, - flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete inom en större organisation, - erfarenhet av att ge direkt kommunikationsstöd till chefer/ledare och gärna ledningsgrupp/-er, - erfarenhet av att arbeta med varumärkesvård och varumärkesutveckling, - erfarenhet av att facilitera större möten (såväl i en analog som digital kontext), - erfarenhet av att agera kursledare och/eller föredragshållare inom kommunikationsområdet, - mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift, - goda kunskaper inom Microsoft 365 samt minst ett webbpubliceringsverktyg. Det är särskilt meriterande om du har: - arbetslivserfarenhet från motsvarande roll inom offentlig sektor, företrädelsevis från myndighet eller universitet/högskola,  - arbetslivserfarenhet från en formell roll som projekt-/teamledare eller chef, - kontinuerlig fortbildning efter avlagd akademisk examen inom för tjänsten relevanta ämnesområden, - erfarenhet av att kravställa och beställa externa kommunikationstjänster, - goda kunskaper om metoder för proaktiv omvärldsbevakning och -analys. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Placering: Solna  https://ki.se/om-ki/kommunikationsavdelningen https://ki.se/om-ki/din-karriar-fortsatter-har Ansökan Varmt välkommen med din ansökan. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Karolinska Inst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!