LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

Rådgivare till Chefen Must

  • Övrigt

Stockholm

Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.   Vårt erbjudande Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.   Om enheten Som rådgivare arbetar du direkt under Chefen Must samt Stf Chef Must med tilldelade ansvarsområden och uppkomna frågor. Du är med och påverkar organisationens utveckling genom att ge råd och ta fram beslutsunderlag samt tal och talepunkter. Arbetet är omväxlande och innebär samarbetsytor både inom Must, Försvarsmakten och externa parter.   Huvudsakliga arbetsuppgifter Stödja C Must, Stf C Must och Stabschefen med arbetsuppgifter i den löpande verksamheten samt stödja med planering och bidra till god framförhållning avseende pågående och kommande verksamhet vid Must, Försvarsmakten och externa parter. Vara sammanhållande i framtagandet av relevanta underlag inför ledningens möten, resor och besök samt vid behov bistå under genomförandet av resor/besök. Ingår i Must ledning och Musts stab genom att bidra till Musts interna ledning, samordning och utveckling samt intern och extern kommunikation. Kvalifikationer • Officersutbildning eller annan akademisk examen som bedöms relevant i sammanhanget. • God kunskap om det svenska underrättelsesamhället och för Must relevanta samverkansmyndigheter och partners. • Erfarenhet av projektledning och genomförande av större enskilda arbetsuppgifter samt god förmåga att arbeta självständigt. • God stilistisk förmåga i skrift på svenska och engelska. Meriterande • Erfarenhet av underrättelse- och säkerhetsprocessen vid Must. • Erfarenhet av tjänstgöring vid annan svensk myndighet inom området utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, särskilt vid myndighet inom försvarsunderrättelseområdet eller Regeringskansliet. • Erfarenhet av internationell tjänstgöring. Personliga egenskaper • Mycket god samarbetsförmåga • Mycket god social förmåga • Hög integritet och gott omdöme • Högt säkerhetsmedvetande • Initiativförmåga, noggrannhet och ansvarskänsla Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Vid urvalet kommer vi bedöma mot Försvarsmaktens ledarkriterier. Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.   För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).   Övrigt Detta är en oberoende befattning. Tjänsten är placerad i nivå 5 och är tidsbegränsad till 2 år. Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.   Upplysningar Frågor om befattningen eller rekryteringsprocessen kan mejlas till: hkv-rekrytering-must@mil.se, vänligen skriv ”Rådgivare till C MUST” i ämnesraden.   Fackliga företrädare Fackliga representanter är Camilla Robertsson för SACO/HKV, Roger Ericsson för OFR/O, Lise-Lotte Larsson för SEKO samt Maria Ekelund för OFR/S, vilka nås via 08-788 75 00.   Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-01-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR. En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!