LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Doktorandkår (Ldk)

Doktorandombud

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Lund

Doktorandombudet etablerades 1978 och ger stöd åt alla doktorander vid Lunds universitets åtta fakulteter: humanistiska och teologiska, juridiska, naturvetenskapliga, konstnärliga, medicinska, samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Ekonomihögskolan och Lunds Tekniska Högskola. Doktoranderna vid Lunds universitet är organiserade i Lunds Doktorandkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. Det finns omkring 2500 doktorander vid Lunds universitet. Doktorandombudet (DOMB) En viktig del av doktorandombudets verksamhet är att ge råd, information och stöd åt enskilda doktorander. Doktorandombudet är för närvarande anställd av LDK, inte av Lunds universitetet, och kan därför fungera som en oberoende representant för doktoranderna. Doktorandombudet anställs formellt av Lunds doktorandkår, men förväntas arbeta mycket oberoende med vägledning från LDK och Teknologkåren. Av denna anledning innebär rollen mycket självständigt arbete. Anställning LDK erbjuder heltidsanställning som doktorandombud efter en sex månaders provanställning. På den anställdes begäran kan tjänstens omfattning justeras på ett sätt som bättre passar. LDK är ansluten till kollektivavtalet Fremia 8002- Tjänstemän inom civilsamhället. Arbetsuppgifter Att ge råd, information och stöd till alla doktorander vid Lunds universitet ifråga om deras rättigheter och skyldigheter. Att utbilda doktorander och kårer som representerar doktorander om doktorandernas rättigheter och skyldigheter samt att informera universitetets doktorander om doktorandombudets tjänster. Att fungera som ombud för enskilda doktorander eller doktorandkollektiv. Att sköta doktorandombudets löpande administration. Att övervaka, rapportera och lämna råd beträffande universitetets regelefterlevnad av gällande rätt. Kvalifikationer Erfarenhet av förhandlingar och rådgivning både vid personliga möten i fysisk och/eller digital form eller via telefon rörande känsliga frågor med människor som upplever sin situation som stressig, är ett krav. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, är ett krav. Förtrogenhet med svenska lagar, förordningar och föreskrifter rörande forskarutbildning, diskriminering och arbetsmiljö är önskvärd. Kandidatexamen i rättsvetenskap, juristexamen eller doktorsexamen från ett svenskt universitet är en merit. Erfarenhet av studentkårsarbete och/eller fackligt arbete är en merit. Ansökan Tidsfristen för ansökan är den 17 januari 2022, kl. 23:59. Tillträdesdatum beslutas efter överenskommelse. För att ansöka, skicka ditt CV och ditt personliga brev till: job@ldk.lu.se. Ange "Domb" i ämnesraden. Du kan också skriva till samma adress för mer information. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Lunds Doktorandkår (Ldk)

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!