LetsGig & Mecenat
Gigg från: AcadeMedia Support AB

Förskollärare till Område 23 Hägersten

  • Skola & utbildning

Stockholm

Vi söker förskollärare till förskola i Hägersten Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande. Den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter. Vårt mål är ett utforskande projektinriktat arbete i små grupper med barnen. Vi tror på att den pedagogiska miljön ska vara utmanande, tydlig och inspirerande för barnen, där Reggio Emilia filosofin är en bärande del av helheten. I vår verksamhet får alla vara delaktiga och interkulturaliteten är en tillgång. Hos oss får barn, pedagoger och vårdnadshavare ett individuellt bemötande utifrån just sina behov och vi ser kollegialt lärande som en tillgång Våra inriktningar är nyfikenhet, relationellt lärande och utforskande lärmiljöer Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete. Pedagogerna arbetar aktivt med att reflektera kring verksamheten utifrån barnens perspektiv. Dokumentationerna används för att synliggöra vad barnen sagt, gjort och lärt sig i olika undervisningssituationer. Detta återges till barnen och möjliggör nya tankar som för deras processer vidare. Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus. Arbetet med barnen i mindre grupp ger varje barn förutsättning att bli sedd och få höras varje dag. Våra pedagoger arbetar medvetet med att lyfta barnens tankar och teorier samt skapa situationer där barnen får möta varandra i ett utforskande Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas medvetet för att vara tydliga och inspirerande för barnen och erbjuda dem många möjligheter till utforskande. Våra lärmiljöer är utformade utifrån vår tro på det kompetenta barnen. Vi vill att våra miljöer ger barnen förutsättningar att bli självgående, och själva få välja vilket material de vill använda. Detta innebär bland annat att vi möblerar våra avdelningar med låga bord, stolar och hyllor. Vi placerar även allt material inne på avdelningen i barnets höjd och strävar efter att presentera det på ett lockande och inspirerande sätt. En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar löpande med introduktioner av olika bildspråkliga uttrycksformer såsom teckning, lera och måleri. Barnen får möjlighet att träna sig i och utveckla sitt hantverk i olika tekniker och uttrycksformer. Om tjänsten • Du ansvarar för en barngrupp och ett arbetslag, men har också ett extra öga för arbetet i hela huset och alla barn • Du har ansvar för att det systematiska kvalitetsarbetet som observation, analys och reflektion görs tillsammans med arbetslaget • Du får möjlighet att tillsammans med andra förskollärare ingå i pedagogiska nätverk och utvecklas i ett större sammanhang • Du får ingå i styrgrupp och vara med och påverka processer på arbetsplatsen • Vi erbjuder fria pedagogiska måltider, kaffe, frukt, arbetskläder och friskvårdsbidrag • Heltid- eller deltidstjänst med tillsvidareanställning • Vi tillämpar provanställning, 6 månader Kvalifikationer Du har förskollärarlegitimation enligt Skolverkets krav med ett stort intresse och engagemang samt en god ledarskapsförmåga. Du är nyfiken och brinner för mångfald. Du tror på det kollegiala lärandet och vet att observation, analys och reflektion vidareutvecklar verksamheten. Du är strukturerad och tydlig i din kommunikation. Övrigt Välkommen till en mycket trevlig arbetsplats där vi är måna om varandra! Pysslingen FÖRSKOLOR Förskoleområde 23 www.pysslingen.se/typografen www.pysslingen.se/smaltrullen www.pysslingen.se/isalven mer än 30 år har Pysslingen Förskolor lett utvecklingen av svensk förskola. Vi har mer än 100 förskolor som har en sak gemensamt: ett grundmurat engagemang för det omsorgsfulla lärandet och att ge barnen en trygg och stimulerande värld full av möjligheter. Vi är en del av Acade Media, norra Europas största utbildningsföretag. Läs mer om oss: www.pysslingen.se/forskolor

AcadeMedia Support AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-30
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!