LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Stödpedagog till Myntgatans BmSS

  • Vård & assistans

Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. Följ oss gärna på Linked In: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod ARBETSUPPGIFTER Välkommen till oss på Myntgatan! Myntgatan är en Bostad med Särskild Service som består av fem lägenheter med inriktning äldre. Som stödpedagog ingår du i ett arbetslag med stödassistenter och utformar insatser och genomförandeplaner efter varje individs egna behov. Vårt mål är att våra hyresgäster utifrån sina förutsättningar ska kunna leva ett självständigt liv med hög delaktighet, meningsfull sysselsättning och rik social samvaro. Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. I din roll ingår det att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar-, genomför- och följer du upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. Du ansvarar för att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån gällande lagar och riktlinjer. I din roll är du ett stöd och vägledare för varje enskild medarbetare och arbetsgruppen, men är även stöd till chefen. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Idag arbetar vi med metoder som MI (Motiverande samtal), LAB (Lågaffektivt Bemötande), återhämtningsinriktat förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. I vårt hus finns det ytterligare två enheter så du kommer ha två stödpedagogkollegor tillgängliga att samverka med i ditt arbete. Vidare kommer du att ingå i nätverk med övriga pedagoger i stadsområdet. Du samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra brukaren en god omvårdnad, stöd och service. Som stödpedagog arbetar du i nära samverkan med, och på uppdrag av, enhetschef. Din arbetstid kommer att vara schemalagd i verksamheten och det kommer även att ingå arbete med arbetsgruppen för att ta fram rätt metoder och förhållningssätt. Som stödpedagog går du på ett arbetsschema med dag- kväll- och helgtjänstgöring vid behov. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Det är en dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och behöver lägga våra arbetstider utifrån det. KVALIFIKATIONER För arbete som stödpedagog krävs att du har en eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet. Utbildningen ska omfatta minst 200 yh-poäng eller minst 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Du har kunskap och erfarenhet inom neuropsykiatri och psykiska funktionsvariationer. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda grupper samt har arbetat som pedagog inom målgruppen. Det är meriterande att du har kunskap om åldrandets olika skeenden med demens som huvudområde. Det är även bra om du har kunskap om de evidensbaserade metoder som idag används i socialt arbete, exempelvis ESL, MI och Vård- och stödsamordning. Vi söker dig som på ett föredömligt sätt visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Vi värdesätter din förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv för att skapa förståelse och lärande. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Vi söker dig som kan vara tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser utveckling och förändring som något positivt. Välkommen med din ansökan! Fortsatt process: Sista ansökningsdag är 26e juli. På grund av rådande pandemi kommer intervjuer hållas digitalt 11e augusti. Har du frågor gällande tjänsten går det bra att kontakta enhetschef Anna Gül fram till och med 16e juni. 17e juni till och med 2e juli går det bra att kontakta stödpedagog Afrodita Llullakaj för frågor. 12e juli är Anna åter och tillgänglig på nytt. ÖVRIGT I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!