LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Avdelningschef Stadsarkivet - Stadsarkivarie

  • Övrigt

Malmö

Ref: 20213351 OM ARBETSPLATSEN Malmö bubblar av kreativitet, skaparglädje och upplevelser. Ambitionsnivån är hög och siktet är inställt på att Malmö inom några år ska kunna kvalificera sig till kulturhuvudstad. Malmö är Sveriges snabbast växande stad och stadens rika kulturliv är en viktig del i att skapa den attraktiva staden. Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Fler malmöbor ska involveras, bli hörda och aktiveras genom konst och kultur i vår stad. På Malmö Stadsarkiv finns stora samlingar av privat-, förenings- och företagsarkiv men också arkiv från stadens förvaltningar och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Här förvaras en viktig del av kulturarvet och ger besökare rätt att ta del av unika handlingar som speglar Malmö, nu som då. Genom att arbeta för ett stadsarkiv som är välkomnande, relevant och aktuellt för många har Malmö Stadsarkiv blivit Nordens mest besökta arkiv och en mötesplats för såväl Malmöbor som andra besökare.   ARBETSUPPGIFTER Malmö stad och stadsarkivet erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats för dig som vill arbeta med kultur i en dynamisk miljö. Som Stadsarkivarie är din roll att fortsätta bygga Malmö Stadsarkiv som en attraktiv mötesplats för malmöborna genom nytänkande och öppenhet. Våra samlingar ska representera Malmös historia på ett inkluderande och icke-diskriminerade sätt och locka till nyfikenhet om vårt arv. Malmö Stadsarkiv har på olika sätt, genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang, lockat allt fler besökare. Din uppgift är att tillsammans med ett kompetent team fortsätta resan att göra Malmö Stadsarkiv än mer relevant och aktuellt. Du ansvarar därför också för en kontinuerlig omvärldsbevakning och förståelse för hur samhällsförändringar påverkar verksamheten. Stadsarkivarien har det övergripande verksamhets- och budgetansvaret samt personal- och miljöansvar för Malmö Stadsarkiv, som idag har ca 35 medarbetare. Du kommer att ha direkt personalansvar för 4 enhetschefer och leder Stadsarkivets utvecklingsarbete i ledningsgruppen. Då Stadsarkivets verksamhet väsentligt breddats under de senaste åren kommer en betydande del av uppdraget som ny stadsarkivarie innebära att genomlysa, prioritera samt arbeta för att skapa en sammanhållen arbetsplats med tydliga uppdrag och gemensamma, tvärfunktionella åtaganden. Som chef värnar du ett tillitsbaserat och tillitsbyggande förhållningssätt med en ambition att öka handlingsutrymmet för medarbetare och medborgare. Du rapporterar till Malmö stads kulturdirektör och sitter i kulturförvaltningens ledningsgrupp där man leder förvaltningen tillsammans och du förväntas ha ett helhetsperspektiv. Du ansvarar även för att säkerställa måluppfyllnad och måluppföljning gentemot Malmö stad och för förväntade effekter och resultat på kort och lång sikt kopplat till Stadsarkivets verksamhetsområden. I rollen ingår en rad olika interna och externa kontakter och åtaganden. Löpande sker samarbete med övriga avdelningar inom kulturförvaltningen. Stadsarkivarien har även kontakt med andra nationella och internationella institutioner. Malmö Stadsarkiv är tillika beredande och verkställande organ åt kommunstyrelsen i dess roll som arkivmyndighet.   KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har mångårig dokumenterad chefserfarenhet, där du i din ledarroll också är van att leda andra chefer. Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring och utveckling genom ett tillitsbaserat ledarskap. Genom dialog skapar du tydlighet och förståelse hos chefer och medarbetare kopplat till verksamhetsövergripande frågor. Din förmåga att skapa teamkänsla i organisationen är avgörande för en god arbetsmiljö och tvärfunktionella synergier. Malmö Stadsarkiv är mer än ett arkiv. Det är en mötesplats för stadens medborgare och arrangör för olika aktiviteter. Därför är det viktigt att du är bekväm i sociala sammanhang, trivs med att bygga relationer och nätverk och kan påvisa detta genom vad du åstadkommit. Vi ser också att du har erfarenhet av och förståelse för utvecklingsarbete kopplat till digitalisering då en stor del av att göra arkivsamlingarna tillgängliga bygger på detta. Du har gedigen erfarenhet av att bidra med din kompetens i ledningsgrupper på strategisk nivå och du har stor vana av ett nära samarbete med fackliga organisationer. Vi vänder oss till dig som har en akademisk examen inom relaterade områden såsom arkivvetenskap, juridik, stats- eller rättsvetenskap i kombination med arbetslivserfarenhet från liknande verksamheter. Kunskap gällande svensk lagstiftning är ett krav. Uppdraget kräver goda kunskaper i något av de skandinaviska språken samt engelska. Det är meriterande med kunskap i något av Malmös andra stora språk.    VÅRT ERBJUDANDE Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.   ÖVRIGT Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/Jobb

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!