LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linnéuniversitetet

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap

  • Skola & utbildning

Kalmar

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och masternivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom ledarskap, entreprenörskap och turism. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digital lärplattform. Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för att bygga och utveckla vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Den aktuella tjänsten ligger inom ramen för området ”Entrepreneurship and Social Change” vid Ekonomihögskolan. Entreprenörskap är ett prioriterat område vid Linnéuniversitetet med ett stort antal utbildningar och utbildningsprogram på såväl avancerad som grundläggande nivåer. Forskningsmiljön består av professor, gästprofessor, docent, en grupp disputeradeforskare samt doktorander. Begreppet entreprenörskap ska här tolkas i bred mening, inkluderande nyskapande aktiviteter inom ramen för samhällets alla olika typer av organisationer och sektorer, med särskilt fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samverkan med det omgivande samhället tillhör också det aktuella kunskapsområdet. Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning entreprenörskap Placeringsort: Anställningen är placerad vid Ekonomihögskolan, institutionen för organisation och entreprenörskap i Kalmar eller Växjö. Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Anställningen innefattar planering, undervisning och examination inom utbildningsprogram och fristående kurser. Undervisningen sker på svenska och engelska, både på campus och via lärplattform. Aktivt deltagande i forskningsmiljön förutsätts samt att initiera och bedriva forskning av relevans inom ämnesområdet. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Samverkan med andra forskare inom och utom Ekonomihögskolan och med omgivande samhälle lokalt och nationellt förväntas samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom lärarlag och forskningsmiljöer samt externa relationer. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.   Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.  Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Meriterande i övrigt är:  • Visad vetenskaplig skicklighet med relevans för entreprenörskap, enligt ovan. • Visad förmåga att ansöka och erhålla externa forskningsmedel. • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom entreprenörskap på både grund- och avancerad nivå. • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, praktisk yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område. • Goda kunskaper i svenska och engelska • Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer  Sista ansökningsdag är 16 januari 2022. Kontakt Prefekt, Per Servais, per.servais@lnu.se, 0725-949718 HR-Partner, Kristofer Stahl, kristofer.stahl@lnu.se 0703-878036

Linnéuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!