LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arbetsförmedlingen

Sektionschef till Enheten Rehabilitera hos Avdelningen Digitala Tjänster

  • Övrigt

Solna

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Känner du dig lockad av att vara med i Sveriges, sannolikt mest omfattande digitala transformation? Arbetsförmedlingen utan tvekan en otroligt spännande arbetsplats att vara på. Vi jobbar hårt med att framtidssäkra organisationen med tanke på den omstöpning som arbetsmarknaden är inne i. Därför är det viktigt att du trivs i en miljö där vi tillsammans bygger för framtiden. Arbetsförmedlingen är en viktig och stor myndighet med höga ambitioner, inte minst inom digitala tjänster. Vårt förnyelsearbete kräver kraftsamling kring de digitala kanalerna och ett stort fokus på kunddriven utveckling av digitala tjänster för kundgrupperna arbetssökande och arbetsgivare. Våra tjänster bidrar till både kund- och samhällsnytta och vi har stort fokus på att öka våra förmågor inom effektstyrning, AI och att jobba datadrivet. Vi är inne i ett otroligt spännande utvecklingsskede, där vi får vara med om att designa ett helt nytt system för svensk arbetsmarknad. Vårt mål är att bygga sylvassa digitala tjänster i världsklass! Enheten Rehabilitera  Vi söker nu en sektionschef till den nybildade enheten Rehabilitera. På enheten arbetar vi med produkter för både arbetsgivare och arbetssökande. Idag finns produkterna Digitala beslut och Anställa med stöd och under det kommande året ska digitala tjänster för målgrupper inom arbetslivsinriktad rehabilitering utforskas och utvecklas. På enheten har vi bland annat följande kompetenser; service designers, Art Directors, backend-och frontendutvecklare, testare, interaktionsdesigners, UX, copys, webbanalytiker, data scientist, och produktägare. Hos oss finns ett stort engagemang - alla som arbetar här är här av rätt anledning och vill göra en insats. Sektionschefens uppdrag och ansvar Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. Grundläggande kvalifikationskrav Skallkrav - Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet. Eller: - Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram Samt: - Högskoleutbildning eller liknande kunskaper förvärvade på annat sätt. - Haft personal-, budget- och uppföljningsansvar - Har dokumenterad erfarenhet som chef för olika designkompetenser inom tvärfunktionell mjukvaruutveckling - Djup kunskap inom tvärfunktionell mjukvaruutveckling, dess olika roller och metoder - Erfarenhet av att jobba med produktivitetsförbättringar och effektivisering av team - Erfarenhet från att arbeta datadrivet - Erfarenhet från innovationsarbete - Erfarenhet av att genomföra konsultavrop samt särskilt kravställning på resurskonsulting. - Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap: Medarbetare på Arbetsförmedlingen: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom: - Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer - Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem - Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling Övrigt Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats och värderar våra medarbetare högt. Just nu arbetar vi främst hemifrån men din stadigvarande placering blir på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna Strand. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som jobbar här är här av rätt anledning och vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2021 som du skickar elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker den här tjänsten och vad du vill åstadkomma. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. Observera: Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetsförmedlingen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!