LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION BLEKINGE

Avdelningschef till Steriltekniska avdelningen

  • Övrigt

Karlskrona

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-årsperiod kommer vi att bygga nya lokaler och utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som du också kommer att få vara en del av. Under hösten 2021 kommer det att ske ett planerat utbyte av autoklaver och diskdesinfektorer på båda sjukhusen i regionen. Hälso- och sjukvården ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi. I Karlskrona bedrivs resurskrävande verksamhet dygnet runt, till exempel kvalificerad intensivvård och operationsverksamhet. Steriltekniska avdelningen ingår som en del i Anestesikliniken och är en länsövergripande enhet med verksamhet i både Karlskrona och Karlshamn. Steriltekniska avdelningen steriliserar instrument till operationsavdelningar, vårdavdelningar, mottagningar och vårdcentraler inom Region Blekinge och har även privata kunder inom hälso- och sjukvården. Validerade och kvalitetssäkrade processer används för att garantera sterila produkter. Vår avdelningschef vid Steriltekniska avdelningen lämnar oss under våren för andra arbetsuppgifter inom regionen och vi söker nu hennes efterträdare. ARBETSUPPGIFTER Som chef företräder du regionen och sjukhuset, och en viktig uppgift i din ledarroll är att stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras. Avdelningschefen ingår i Anestesiklinikens ledningsgrupp och svarar direkt under verksamhetschefen för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom det tilldelade ansvaret. En annan viktig arbetsuppgift för avdelningschefen är att samverka med de verksamheter som Steriltekniska avdelningen förser med sterila produkter. KVALIFIKATIONER Vi söker en ledare som har förmågan att stimulera till utveckling av verksamheten och medarbetarnas kompetens, verka för ett öppet arbetsklimat, är synlig i verksamheten och härigenom skapar goda relationer inom den egna enheten och med andra interna och externa verksamheter som vi samarbetar med. Att vara lyhörd, rak och tydlig i ledarskapet, att kunna samordna medarbetarna och delegera arbetsuppgifter är mycket viktiga egenskaper hos vår chef. För att uppnå detta krävs god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Grunden för ett bra ledarskap är att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare. Vår nya avdelningschef ska ha en för arbetsuppgifterna adekvat utbildning, du kan tex vara utbildad operationssjuksköterska, sjuksköterska eller steriltekniker. Du ska helst ha erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården; meriterande är sterilteknisk verksamhet eller operationssjukvård. Meriterande är även tidigare chefserfarenhet och ledaregenskaperna väger tungt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

REGION BLEKINGE

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!