LetsGig & Mecenat
Gigg från: Migrationsverket

Beslutsfattare till Tillståndsprövningsenhet 1 i Sundsvall

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Sundsvall

Vi söker driven beslutsfattare till tillståndsenheten i Sundsvall. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus. Huvudsakliga arbetsuppgifter  Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Med ett coachande förhållningssätt leder du dina kollegor mot uppsatta mål. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis. Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag. Personliga kompetenser Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard, arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och förändrar din inriktning om målen ändras. Med omdöme fattar du snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information, stress eller svåra omständigheter. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samtidigt som du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Krav - Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning - Några års erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden - Hantering av ärenden enligt tillämplig lagstiftning - God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska - Goda kunskaper i Officepaketet - God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen Meriter - Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning - Erfarenhet av handläggning av utlänningsärenden - Kunskap om samtals- och utredningsmetodik - Erfarenhet av coachande förhållningssätt Upplysningar Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Arbetstider: Kontorsarbetstid Vi tillämpar individuell lönesättning. Placering: Sundsvall Tillträde: Enligt överenskommelse Vill du veta mer Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned. Ansökan Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 29 november 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet. När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Migrationsverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!