LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mölndals kommun

Chef förvaltarenheten fastighetsavdelningen

  • Övrigt

Mölndal

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Nu förstärker vi fastighetsavdelningen och förvaltarenheten Vårt ansvarsområde är att förvalta, utveckla och upplåta lokaler till kommunens verksamheter. Avdelningen, som består av ca 30 medarbetare, leds av vår fastighetschef. Fastighetsavdelningen i Mölndals Stad är den funktion som skall verka för att säkerställa stadens förvaltningars nutida och framtida lokalbehov, samt med ett strategiskt ansvar utveckla fastighetsbeståndet för att möjliggöra bästa möjliga Mölndal. Vi har det övergripande ansvaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna fastighetsbeståndet så att dess värde utvecklas över tid. Detta gör vi i huvudsak genom att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler till rätt kostnad och minimal miljöpåverkan. Vi ansvarar för en effektiv nyttjandegrad genom att upprätthålla en balans mellan faktiskt lokalbehov och det tillgängliga lokalbeståndet. Som enda aktör ansvarar vi för in-och uthyrning samt om-, till- och nybyggnationer av lokaler för stadens verksamheter. ARBETSUPPGIFTER Mölndal är just nu inne ett spännande utvecklingsskede då staden växer, vilket betyder utveckling och innovation. En naturlig följd blir att stadens lokalyta behöver växa men framförallt förändras i samma takt, alternativt nyttjas på ett smartare sätt - detta skall fastighetsavdelningen bidra med. I och med stark tillväxt och hög investeringstakt ökar således kraven på oss. Detta gör att vi behöver styra vår verksamhet mot en mer affärsmässig och strategisk funktion. Förvaltarenheten ansvarar för stadens egenägda fastighetsportfölj samt externt inhyrda lokaler, vilket innebär ledning, styrning och planering. Förvaltarenheten är navet som har huvudkontakten med kunder, hyresgäster och samarbetspartners. Enheten ansvarar för i huvudsak fastighetsförvaltning. Övriga moment såsom planering och strategisk lokalförsörjning sker i nära samarbete med avdelningens övriga enheter, projektenhet och fastighetsutvecklingsenhet. Enheten har under ca 3,5 år förändrats mot att bli just en professionell fastighetsförvaltning, där organisation och arbetssätt utvecklats i rätt takt. Vi har idag ett processorienterat arbetssätt vilket den nya chefen kommer att utgå ifrån genom kvalitetssäkring och vidareutbildning inom enheten. Du kommer att leda både egen personal och konsulter. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär mycket kontakter med kunder, leverantörer, samarbetspartners, politiker och övriga intressenter. Förvaltarenheten består av ett tiotal medarbetare, främst fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare samt olika specialistfunktioner. Att leda dina medarbetare mot gemensamma mål och kontinuerligt följa upp insatser och åtgärder är en viktig och naturlig del i ditt arbete. Du har personal-, budget- resultat- och verksamhetsansvar och rapporterar till fastighetschefen och ingår även i ledningsgruppen. I dina arbetsuppgifter och ansvar ingår bland annat: - Att ha personal-, arbetsmiljö- och ekonomiskt ansvar för enheten - Leda, coacha och kompetensutveckla medarbetare med specifika specialistfunktioner - Sätta mål för och utveckla verksamheten - kvalitetssäkra arbetssätt och leverans - Genom processerna arbeta tillsammans med övriga chefer för att nå den optimala planeringen när det kommer till underhåll, investeringar samt lokalförsörjningsfrågor då genomförandet sker inom samtliga tre enheter - Driva egna utvecklingsprojekt - Sätta upp rutiner för att styra, leda och följa upp vår drift- och underhållsleverantör (intern förvaltning inom stad KVALIFIKATIONER Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi. Du har tidigare chefserfarenhet med budget-, resultat- och personalansvar. Du ser värdet av helheten och kan med stöd av din djupa kompetens och erfarenhet inom fastighetsförvaltning omsätta teknik, drift och ekonomi till ett framgångsrikt sammanhang. Förutom dina förvaltningskunskaper fäster vi stor vikt vid dina ledaregenskaper. I Mölndals stad har vi kompetenskriterier för chefer. En profil för stadens chefer att utvecklas mot för att göra tydligt vilken riktning chefsutveckling sker och vilket chef- och ledarskap organisationen vill ha. Mer om detta kan du läsa i vår ledarplattform. Plattformen finns tillgänglig på www.molndal.se Som person är du engagerad och entusiasmerande och drivs av att omsätta visioner och strategier till genomförande. Du har förmåga att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet och förtroende. Du kommer ha många kontaktytor, så det är viktigt att du har en väl utvecklad servicekänsla och en förmåga att skapa goda relationer. Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från både offentlig sektor och privata näringslivet, där du är van att arbeta mål-, resultat- och utvecklingsinriktat inom dina ansvarsområden. Du ska vara en van IT-användare och kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Mölndals kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!