LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Socialsekreterare till Huldas hus

  • Vård & assistans

Göteborg

Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Socialförvaltningen Sydväst är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och bidra till en tryggare tillvaro för kvinnor som befinner sig i en hemlöshetssituation i Göteborg? Huldas Hus är en öppen verksamhet och vi vänder oss till kvinnor som saknar fast boende. Kvinnorna vi möter tillhör en bred målgrupp då hemlöshet kan drabba många. De allra flesta kvinnor som kommer till Huldas hus har dock någon form av missbruks- och/eller psykosocial problematik och flertalet bär med sig erfarenhet av våldsutsatthet. En betydande del av kvinnorna vi möter har ofta svår psykisk sjukdom och sammansatta behov till följd av psykiatrisk problematik och/eller substansbruk, som inte kunnat tillgodogöra sig/velat ta del av ordinarie behandlingsinsatser inom specialistpsykiatrin, beroendevården eller kommunen. Verksamheten har öppet på vardagar under dagtid. Huldas hus är en mötesplats som erbjuder kvinnorna trygghet, gemenskap, aktiviteter samt möjlighet till arbetsträning. Här träffas kvinnor över en kopp kaffe och för att äta en billig lunch, delta i någon av de olika aktiviteterna som erbjuds eller för att få stöd av personalen i sin ofta mycket svåra livssituation. Kvinnorna har också möjlighet att vila, tvätta, duscha, låna telefon och dator. Varje vecka har vi flera aktiviteter, exempelvis finns det en skapande verkstad där besökarna kan vara kreativa inom textil, måleri och annat hantverk. På Huldas Hos arbetar tre socionomer, en kock, en lokalvårdare samt en chef. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Möta och ta hand om kvinnor i kris. • Möta och ta hand om påverkade kvinnor. • Att arbeta länkande och motiverande. • Att samverka med andra huvudmän och motivera till stödinsatser i komplexa ärenden och situationer. • Att få verksamheten att fungera som en trygg plats där besökaren kan vila och sköta sina basala behov. Även skapa aktiviteter som besökarna kan delta i och skapa möjlighet till trygg social samvaro. • Skapa känsla av sammanhang och delaktighet för gruppen vi möter. • Kurativa uppgifter såsom social träning, råd och stöd- och motivationssamtal både individuellt och i grupp samt sysselsättning. • Kreativt planera och hålla i husets struktur, samordna och hålla i aktiviteter samt skötsel av huset. • Delansvara för textilverkstaden, en av våra fasta aktiviteter. • Marknadsföra, informera om verksamheten både i och utanför huset. • Att hantera konflikter som uppstår och kunna möta arga, psykiskt nedsatta människor. • Administrativa uppgifter. KVALIFIKATIONER Som socialsekreterare hos oss ser vi att du har en bred erfarenhet av hemlöshet och arbete inom missbruksområdet och/eller psykiatri. Det är ett krav att du har erfarenhet av att möta personer i hemlöshet och även kvinnor i utsatthet. En förutsättning för att kunna göra ett bra jobb är att du har intresse av och visar stor förståelse för målgruppen. Ett fint och respektfullt bemötande av personer som saknar tillit till samhället och som av omgivningen upplevs som utmanande är av största vikt. Du ska kunna fungera som ställföreträdande hopp och kunna se möjligheter till förändring. Du är ansvarstagande, uppdrags- och målorienterad och har kvinnorna i fokus. Ödmjuk och med lärande förhållningssätt. Förmåga att arbeta självständigt och i grupp med god samarbetsförmåga. Trygg i dig själv och med stort tålamod. Du ska kunna hantera konflikter och bemöta arga människor. Förmåga att entusiasmera människor samt vara en god och inlyssnande kollega. I tjänsten ingår också att sköta praktiska göromål i huset samt, i kockens frånvaro, att laga mat. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av kreativt arbete. Som person är du självständig, drivande, lösningsfokuserad och duktig på att samarbeta med såväl kollegor inom organisationen som externa aktörer. Eftersom behovet i vår vardag kan se olika ut samt vi är en liten arbetsgrupp, ser vi att du är duktig på att prioritera och har ett flexibelt förhållningssätt. Med tanke på verksamhetens inriktning ser vi gärna kvinnliga sökanden. Låter ovanstående intressant så vänta inte med att skicka in din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Göteborgs stad har ett stort utbud av utbildningar och utvecklingsmöjligheter. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!