LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION STOCKHOLM

Vi söker sjuksköterskor till AVA och KAVA på Karolinska, Huddinge

  • Vård & assistans

Solna

Vi söker nu sjuksköterskor till våra akutvårdsavdelningar AVA och KAVA! Vi erbjuder Vi arbetar tillsammans för ett balanserat och hållbart arbetsliv. Hos oss har alla medarbetare har en individuell kompetensplan och med ett närvarande ledarskap arbetar vi för att skapa den bästa arbetsplatsen och vården för våra patienter. Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner som vi erbjuder. - Individuell anpassad introduktion, för att du ska få en bra start i din roll inom verksamheten. - Många möjligheter till utveckling i form av utbildningar och kurser. - Personlig utvecklingsplan, inom omvårdnadsområdet Huddinge arbetar vi strukturerat och aktivt med kompetensstegen, för att på ett tydligt sätt kunna skapa karriärvägar för dig och andra medarbetare. - Möjlighet till rotation till andra enheter inom akutsjukvården. - Möjlighet att arbeta som ledningssjuksköterska. - Du erbjuds en tillsvidareanställning. Om tjänsten Vi arbetar tvärprofessionellt i team inom alla våra akutvårdsavdelningar på Tema Akut & Reparativ Medicin på Karolinska Huddinge. All verksamhet vilar på en grund av akutsjukvård med en stor variation av olika patientgrupper. Patienterna som vårdas på AVA och KAVA kommer direkt från akutmottagningen för att fortsätta sina undersökningar och behandlingar, för att sedan efter diagnostisering överflyttas till sin hemmaklinik, alternativt skrivas ut till hemmet. Vi vårdar också misstänkta och konstaterade fall av covid-19 samt har möjlighet till nasal högflödesbehandling. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden i ditt arbetsteam. Du arbetar självständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer och undersökningar. I tjänsten kommer du att tillämpa medicinska prioriteringar, samt bidra till utveckling inom omvårdnadsarbetet. Som erfaren sjuksköterska så ingår det även att handleda sjuksköterskestudenter och nyanställda kollegor, eller arbeta som ledningssjuksköterska på enheten. Vi samarbetar över gränserna genom att hjälpa till att vid behov bemanna våra olika enheter, vilket är den del utav din kompetensutveckling för att bli en komplett akutsjuksköterska. Gemensamt för våra enheter är att du kommer att träffa många olika typer av patienter, du kommer ha ett omväxlande arbete som stundtals innebär högt tempo och ett tätt samarbete mellan olika professioner. Mötet med patienterna kräver oftast omedelbara åtgärder, snabba beslut och tät uppföljning. Hos oss arbetar vi enligt Region Stockholms 24/7 avtal för sjuksköterskor, vilket är det avtal som tecknats mellan Vårdförbundet och Region Stockholm. Det innebär att du reducerar din veckoarbetstid genom att arbeta förtätad helg och minst 30% natt. Mer information om schema får du vid en eventuell intervju. Om verksamheterna AVA och KAVA AVAär en akutvårdsavdelning med 18 vårdplatser som vårdar patienter med akuta tillstånd inom medicin, kirurgi, infektion och ortopedi. Vi verkar i en ständigt omväxlande arbetsmiljö med höga patientflöden och korta vårdtider. Medelvårdtiden på AVA ligger på ca 1,3 dygn. AVA har möjlighet till telemetriövervakning på alla platser, utöver dessa finns möjlighet för kontinuerlig övervakning av alla vitala parametrar. KAVAhar 18 vårdplatser och tar emot patienter med akuta symtom från buken, behov av kirurgiska ingrepp och/eller behov av traumaobservation med beräknad vårdtid mellan 3-5 dagar. Vid längre vårdtid än 3-5 dagar är målet att patienterna skall flyttas vidare till övriga avdelningar på sjukhuset. Vi söker En erfaren sjuksköterska som är trygg i sin roll och kan bidra till utveckling av verksamheten. - Du har ett kritiskt förhållningssätt och uppdaterar dig inom professionen. - Vi ser gärna att du som söker är en lyhörd och kommunikativ person. - Du är lyhörd för patientens behov och dom enskilda fall du möter, för att därefter på bästa sätt - kunna prioritera och fördela omvårdnadsarbetet. - I din roll ska du kunna bidra till att struktur finns för att stödja patienter och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande vård. - Du ska ha stor respekt för patientens integritet och värdighet samt förmedla förtroende och tillit. Kvalifikationer  Krav: Legitimerad sjuksköterska. Meriterande: Om du har tidigare erfarenhet inom akutsjukvård. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 1. CV 2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall) - Personligt brev (frivilligt) - Yrkeslegitimation - Bevis om specialistkompetens  Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.  Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) och en vårdadministrativ enhet. Tema Akut och reparativ medicin fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagande av den akut sjuka patienten samt högspecialiserad vård. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning inom dessa områden. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.

REGION STOCKHOLM

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!