LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Specialistläkare endokrinologi och diabetologi

  • Vård & assistans

Gotland

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare är vår verksamhet och de gör skillnad varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet. Vilka är vi? Till den internmedicinska verksamheten på Visby lasarett hör tre avdelningar med sammanlagt 37 vårdplatser; allmän internmedicin, kardiologi och strokeavdelning. Vi har specialistmottagningar inom antikoagulation, endokrinologi och diabetologi, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, neurologi och reumatologi. Vi ansvarar också för en stor patientgrupp på akutmottagningen. I verksamheten är 24 specialistläkare anställda, där de flesta är dubbelspecialister med internmedicin och ytterligare en subspecialitet. Vi har för närvarande nio ST-läkare och ett antal återkommande vikarierande specialister. AT-läkare är också en del av vårt gäng. Undervisning bedrivs på Visby lasarett, och på Internmedicin tar vi emot läkarkandidater, och studenter som går andra vårdanknutna utbildningsprogram. Vi arbetar för att på bästa möjliga sätt bidra med en god och kvalitativ sjukvård till de patienter som är i behov av vår hjälp. Vi strävar efter ett gott arbetsklimat och en hög medicinsk kompetens som kommer till sin rätt genom samarbete med patienter, övriga professioner och angränsande verksamheter. Kommunikationerna mellan Visby och övriga landet är goda. Gotland präglas av sin vackra natur, kulturhistorisk miljö, ett aktivt kulturliv, ett rikt föreningsliv och en ökande akademisk närvaro genom Uppsala Universitet Campus Gotland. Dina arbetsuppgifter Som endokrinolog på Gotland kommer du att möta hela spektrumet av endokrina sjukdomar i samverkan med regionsjukhusen. Ditt arbete består av sedvanligt förekommande arbetsuppgifter inom området endokrinologi och diabetologi, liksom att tillsammans med övriga medarbetare bedriva utvecklingsarbetet vidare på kliniken. Undervisning och handledning av utbildningsläkare, kandidater och andra yrkesgrupper ingår i arbetsuppgifterna. Här arbetar du i team med erfarna sjuksköterskor och kollegor. Sjukhuset har ett utvecklat samarbete med övriga specialistmottagningar och primärvården. Erfarenhetsutbyte med Karolinska Universitetssjukhuset ger även möjlighet till kompetensutveckling. Vi värdesätter tillgänglighet, vänligt bemötande och engagemang med målsättning att utveckla och förbättra verksamheten. För oss är kvalitet och service en självklarhet. Vem är du? Vi söker dig som är specialistkompetent läkare inom endokrinologi och diabetologi. Du har en bred kompetens och klinisk erfarenhet inom specialiteten. Erfarenhet som internmedicinsk bakjour är meriterande. Som person är du kommunikativ, kollegial och har lätt för att samarbeta med andra. Du engagerar dig gärna i utvecklings- och kvalitetsarbete och möter patienterna på ett serviceinriktat och empatiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har goda kunskaper i det svenska språket. Erfarenhet av läkaryrket och tidigare tjänstgöring som kliniskt verksam läkare i Sverige är ett krav.   Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!