LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Biståndshandläggare LSS och SoL till myndighetsutövning

  • Vård & assistans

Umeå

Enheten Myndighetsutövning utgör vägen in i verksamheten Stöd och omsorg och arbetar på delegation från individ och familjenämnden. Vårt uppdrag är att informera och möta medborgare och utifrån ansökan eller anmälan, utreda, bedöma behov och besluta om insatser till personer i behov av socialtjänstens stöd och hjälp. Uppdraget ska utgå från nämndens målsättning att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi har ett övergripande ansvar för att upprätta prognoser och identifiera nya behov av insatser genom att följa behovsutveckling och inflöde i kommunen. Det utgör sedan underlag för planering och utveckling, på såväl kort som lång sikt. De lagrum som i huvudsak berörs på vår enhet är LSS och SOL. Vi samverkar nära andra enheter och ansvarar för att möta brukarnas behov och nå målet med ökad självständighet. Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete som innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till rätt insats vid rätt tidpunkt för Umeå kommuns medborgare, på uppdrag av Individ- och familjenämnden. Tjänsten innefattar myndighetsutövning inom området funktionsnedsättning. För socialtjänstlagen är det åldrarna 0-65 år. Och för LSS är det alla åldrar.  Två av våra medarbetare ska vara föräldralediga därför söker vi nu personer som LSS-handläggare och So L-handläggare. Med anledning av att vi fått utökade resurser söker vi nu också två personer för tillsvidareanställning som LSS-handläggare.  Dina arbetsuppgifter Som LSS-handläggare på en av tillsvidaretjänsten kommer du att ta emot begäran om insatser enligt LSS med fokus på personlig assistans. Du ska utreda, bedöma och följa upp insatser. Tjänsten är en utökning av befintlig arbetsgrupp med fokus på personlig assistans.  Som LSS-handläggare på vikariatet och en av tillsvidareanställningarna kommer du att ta emot begäran om LSS, utreda, bedöma, ta beslut samt följa upp och hantera överklagningar i domstol. Som So L-handläggare kommer du att ta emot ansökningar/anmälningar, utreda, bedöma, ta beslut samt följa upp och hantera överklagningar i domstol.  Som bistånds-/LSS-handläggare möter du personer som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att få ett bra vardagsliv. Arbetet innebär att i enlighet med gällande lagstiftning, aktuellt rättsläge samt fastställda mål ansvara för att ta emot ansökningar/anmälningar, utreda, bedöma och fatta beslut inom områden funktionsnedsättning. Om dig Som LSS-handläggare för en av tillsvidareanställningarna söker vi dig som har socionomexamen. Du har erfarenhet av att ha arbetat som handläggare med utredning av personlig assistans. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning av övriga LSS insatser och eller inom myndighetsutövning Socialtjänstlagen.  Som LSS-handläggare för vikariatet och en av tillsvidareanställningarna söker vi dig som har socionomexamen och gärna erfarenhet av LSS myndighetsutövning. Vi vill att du har erfarenhet av att jobba som handläggare med myndighetsutövning. Som So L-handläggare för vikariatet söker vi dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning i form av handläggning. Vi ser gärna att du har kunskaper inom funktionshinderomsorgen och erfarenhet av biståndshandläggning eller annan handläggning enligt SOL. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap av verksamhetssystemet Prator samt samverkan vid utskrivning från sjukhus.   Vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig väl i skrift samt ha en god förmåga till samverkan och i möten med människor som befinner sig i svåra livssituationer.  Tjänsterna kräver B-körkort.  Övrigt 2 tjänster tillsvidareanställning, heltid, med start 2021-04-01.  1 vikariat LSS-handläggare, heltid från och med 2021-03-01 till och med 2021-12-31 1 vikariat So L handläggare, heltid, från och med 2021-04-01 till och med 2021-12-31.  Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!