LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION VÄSTERBOTTEN

Avdelningschef, Moröbacke hälsocentral, Skellefteå

  • Övrigt

Skellefteå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård. Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället. Moröbacke hälsocentral ingår som en av fyra hälsocentraler i Norra området, Skellefteå primärvård tillsammans med Ursvikens hälsocentral, Kåge hälsocentral och Byske hälsocentral. Moröbacke hälsocentral har ca 40 anställda. Nu söker vi en avdelningschef som vill vara med och leda och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Chefer i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupade ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp ARBETSUPPGIFTER Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar samt synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi. Du är lönesättande chef, schemaläggning kan förekomma. Som avdelningschef förväntas du: * driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan och inom angiven budgetram. * följa aktuella lagar, avtal, beslut, planer, policys och riktlinjer * följa delegations- samt vidaredelegationsordningen i nuvarande eller framtida form * ansvara för avdelningens arbetsplatsträff (APT) - arbetsgruppen i dialog. Du är direkt underställd verksamhetschef som regelbundet stämmer av och följer upp ditt uppdrag. I årliga medarbetarsamtal diskuterar ni bland annat din individuella utvecklingsplan. Du förväntas även delta i regionens planerade utvecklingsinsatser. Du förväntas vara en aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp och i det arbetet strategiskt verka för enhetens närsjukvårdsområdets bästa. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Chef- och ledarerfarenhet är meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvård. Som ledare vill vi att du är utåtriktad och kan anpassa dig till förändrade omständigheter, att du är stabil och klarar av påfrestning och tar självständigt ansvar för ditt uppdrag. Du banar väg för ett positivt samarbetsklimat, är nätverkande och bygger goda relationer. Du hittar nya vägar och är nytänkande utifrån din roll och din arbetsgrupp. Det är viktigt att du förmedlar förtroende och får medarbetare att känna sig trygga. ÖVRIGT Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test. Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv

REGION VÄSTERBOTTEN

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!