LetsGig & Mecenat
Gigg från: Magelungen Utveckling AB

Samordnare/behandlare

  • Vård & assistans

Stockholm

I mysiga Svedmyra, inom Stureby sjukhem ligger vårt HVB-hem.   Här bor elva ungdomar en längre tid, de har vanligtvis psykiatriska svårigheter av olika slag. En del av dem vill inte leva, är ledsna, deprimerade, har neuropsykiatriska svårigheter, har inte gått i skolan på länge. Andra kan vara mer utåtagerande, arga.  Vi söker nu en företrädesvis manlig vikarierade samordnare som tillsammans med den övriga personalgruppen vill arbeta med dessa ungdomar, hjälpa dem att hitta livslust, tilltro till sig själva och sina egna förmågor. Du kommer att ingå i team tillsammans med psykologer och familjebehandlare.   Som samordnare lägger du upp behandlingen tillsammans med ungdomen, dennes familj samt övriga teammedlemmar. Du har fokus på delar vad gäller planering, skolan, kontakt med familj. Som samordnare blir du en viktig person för ungdomen. Du har regelbundna samordnarsamtal, följer ungdomen i stort och smått.   Den övriga personalgruppen består av socionomer, psykologer, beteendevetare. Vi arbetar utifrån MBT (Mentaliseringsbaserad metod och förhållningssätt) Metoden används i alla delarna av behandlingen och syftar till att stärka ungdomens egen mentaliseringsförmåga.  Det är ett föräldravikariat på 1 år, med start 15 augusti 2022. Det är en heltidstjänsten som innefattar schemalagd arbetstid som innebär 5 nätter (sovande jour) inom ett 4-veckorsschema.  I samband med anställning önskar vi utrag ur belastningsregistret.  Vi söker dig som är: FLEXIBEL. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt sysätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. MÅL- OCH RESULTATORIENTERAD. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig. EMPATISK FÖRMÅGA. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. KVALITETSMEDVETEN. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. RELATIONSSKAPANDE. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer. UTHÅLLIG. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. SAMARBETSFÖRMÅGA. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Magelungen Utveckling AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-06-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!