LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Projekteringsledare till infrastrukturprojekt, Stockholm

  • Bygg & anläggning

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 2 år - Uppdragsstart: Enligt ök. - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Den samordnande projekteringsledaren har ett ansvar att leda projekteringsverksamheten för projektet. Initialt kommer den samordnande projekteringsledaren att tillsammans med till exempel plan- och tillståndssamordnaren ta fram förfrågningsunderlag och upphandling av projekteringsorganisation för att sedan följa upp och styra denna. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Minst 10 års erfarenhet av arbete med projekt-/projekteringsledning av transportinfrastrukturprojekt. - Erfarenhet av arbete i minst 5 år med jämförbara transportinfrastrukturprojekt. Med jämförbara projekt menas här projekt med totalkostnad över tre miljarder kronor. - Erfarenhet av arbete i minst 5 år med projekteringsledning i byggherreorganisation och/eller hos totalentreprenör. - Erfarenhet av arbete i minst 5 år med kalkyler/ekonomistyrning samt tidplanering-/styrning. - Haft ledande roll för projektering i minst ett jämförbart transportinfrastrukturprojekt. Med jämförbart projekt menas här ett undermarksprojekt med totalkostnad över tre miljarder kronor. ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!