LetsGig & Mecenat
Gigg från: Polismyndigheten

Gruppchef till Polisens Administrativa Center i Linköping - vikariat

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Linköping

Beskrivning av arbetsplats Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt. Enheten för finansiell styrning ansvarar för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Därutöver svarar enheten för arbetet som ska säkerställa att myndigheten hushåller väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för medelsfördelning, uppföljning, prognoser samt nyttoanalyser. PAC Ekonomi är en sektion inom finansiell styrning och är placerat i Linköping. PAC Ekonomi ansvarar för hela polismyndighetens redovisning och ekonomiadministration samt upprättar de finansiella delarna i årsredovisningen. Sektionen svarar för att säkerställa att myndigheten har en korrekt och rättvisande externredovisning. Sektionen bemannar myndighetens support gällande ekonomiadministrativa frågor. Sektionen leds av en sektionschef och de ca 50 medarbetarna är organiserade i fyra grupper med en gruppchef vardera, Kund, Leverantör, Fakturasamordning och Redovisning. Arbetsuppgifter Vi söker nu en vikarierande gruppchef till Fakturasamordning med placering i Linköping som kan utveckla och anpassa polisens ekonomiadministration till framtidens förutsättningar och krav. Du ska leda och utveckla framtidens leverantörsredovisningsreskontra som idag består av 15 medarbetare. Medarbetarnas arbete innebär att göra förslagskontering på leverantörsfakturor utifrån kontoplan anpassat till verksamhetens olika behov. De kontrollerar och korrigerar moms vid behov och agerar som ett stöd såväl för verksamheten som för attestanter. Funktionen är relativt ny och är skapad för att tillföra kvalitet i redovisningen och ge en ökad ekonomisk medvetenhet. Som gruppchef för fakturasamordningen Polisens Administrativa Center i Linköping ska du - inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs - tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete - ingå i PAC EA:s ledningsgrupp - ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare - ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar - företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten är du - verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekt • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential Krav - • utbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren ser som relevant - minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare , projektledare eller liknande den senaste 5 års perioden - erfarenhet av arbete inom större och/eller komplexa organisationer det är meriterande om du har - erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde inom ekonomi /redovisning - erfarenhet av större/komplexa affärsystem så som Agresso/UBW, IFS, MS Dynamics, SAP eller liknande - erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat - • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå besitter du - förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter - förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv - förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten - förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten - • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Kontaktpersoner Information om uppdraget lämnas av sektionschef PAC EA Therése Jern therese.jern@polisen.se 010-56 35 141 Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Sabina Sjögren sabina.sjogren@polisen.se, Anställning – • Ett vikariat tom 31 januari 2022– • Placering vid Polisens administrativa center, (PAC) i Linköping Företroendearbetstid Säkerhetsklassning Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 13 april 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. Varmt välkommen med din ansökan! Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Polismyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!