LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skellefteå kommun

Förskollärare i förskoleklass/Grundlärare F-3, Floraskolan

  • Skola & utbildning

Skellefteå

Expansiva Skellefteå erbjuder stimulerande livsmiljöer med närhet till det mesta. Som anställd hos Skellefteå kommun är du en viktig samhällsbyggare med tillgång till personalförmåner, fortbildning och utvecklingsmöjligheter. Här får du varje dag göra en insats som betyder något för eleverna och vara med och forma deras morgondag. Här jobbar vi mest av allt för andra och varandra och det gemensamma målet med vårt arbete är att skolan ska fungera så bra som möjligt för alla elever. Floraskolan är en nybyggd skola som öppnade augusti 2020. I dagsläget har vi ca 600 elever på skolan. Vi har under fyra år arbetat med förberedelser för ett arbetssätt som bygger på att årskurserna har sin hemvist i var sin hemarena och till varje årskurs är ett årskursteam kopplat. Som pedagog på Floraskolan förväntas du samarbeta i ditt årskursteam samt mellan teamen på hela skolan. Vår devis under utvecklingsprocessen har varit "Från mitt till vårt" och det innebär till exempel att gå från min klass till vår årskurs, från mina elever till våra elever, från mitt till vårt arbetsmaterial och från mitt klassrum till våra gemensamma undervisningslokaler och det gäller både skola och fritidshem. Teamet förväntas jobba för att alla elever i årskursen ska känna sig trygga med alla vuxna i teamet. Entreprenöriellt lärande är ett annat fokusområde för oss på Floraskolan, där tränar vi våra elever bland annat i MOSAIK-förmågorna (Mod, Osäkerhetstolerans, Samarbete, Ansvar, Initiativ, Kreativitet). ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i förskoleklassens team (årskurs) där ni tillsammans i teamet ansvarar för att skapa en trygg och kreativ miljö för eleverna. Ni samrabetar för att ge det stöd och den stimulans eleverna behöver för sitt lärande och sin utveckling. Det innebär bland annat att ni arbetar aktivt med verksamhetens värdegrund. Vi ser att du är flexibel och har lätt för att samarbeta både i skolans verksamhet och i samverkan med fritidshemmet. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i förskoleklass tillsammans med kollegorna i teamet. Ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Du delar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande och du deltar i de gemensamma processerna på skolan. Förskollärarna i förskoleklass/lärarna i förskoleklass jobbar även del av sin tjänst i fritidshemmets verksamhet vilket även innefattas i denna tjänst. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarlärarlegitimation eller legitimation för grundskolan F-3 eller liknande jämförbar behörighet. Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik. Du är självgående och kan lyfta och ta ställning i olika frågor och ser möjligheter i varje elevs individuella utveckling. Du har förmåga att skapa och upprätthålla professionella, goda, förtroendefulla relationer och har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan planera, organisera och genomföra den pedagogiska verksamheten och har ett kreativt och flexibelt arbetssätt som främjar barns lärande och utveckling. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare. Vår verksamhet finns i hela kommunen med cirka 35 grundskolor, 140 förskolor, 40 fritidshem och två gymnasieskolor. Vi arbetar för att barn och unga ska ha de verktyg de behöver för att hitta rätt i både nutid och framtid. Vi verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasiet. En växande vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet med fokus på de som behöver extra stöd ingår också i förvaltningen. För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Skellefteå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!