LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Fastighetsreparatör

  • Vård & assistans

Gotland

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum. Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler mm. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad. Fastighetsservice Visby ansvarar för drift-, tillsyn och skötsel av delar av det regionala byggnadsbeståndet i Visby som Skolor, kontor, idrottsanläggningar m fl. Enheten utför även kompletteringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS-området och andra förvaltningsuppdrag. Vi söker nu en Fastighetsreparatör till enheten. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta med drift, tillsyn, skötsel, underhåll och reparationer samt viss nyinstallation i fastigheterna. Dina arbetsuppgifter kommer att variera från dag till dag och du kommer att jobba med alla möjliga fastighetstekniska uppgifter som förekommer samt lösa de felanmälningar och beställningar från verksamheten som rullar in under dagen för att uppfylla fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Du gör nulägesanalyser utifrån de vardagliga uppdragen och kommer med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt. Du har daglig kontakt med hyresgäster på området, vilket ställer krav på dig att ha en god social förmåga, vara serviceinriktad och hantera de förekommande arbetsuppgifterna och situationerna på ett professionellt sätt. KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker har dokumenterad erfarenhet av ovan beskrivna eller liknande uppgifter. Du har utbildning inom fastighetsinriktningen på 3-åriga yrkesprogrammet VVS- och fastighet, utbildning till fastighetstekniker genom vuxenutbildning alternativt yrkesvux eller liknande utbildning som motsvarar ovan nämnda utbildningar. Du har god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt. Du behärskar svenska språket mycket väl, både i tal och skrift. B-körkort är krav. Beredskapsarbete kan komma att ingå i tjänsten. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!