LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sigtuna kommun

Controller

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Sigtuna

Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit! Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för hela den kommunala koncernens utveckling. Kommunledningskontoret erbjuder såväl intern service i form av strategiskt och operativt stöd till kommunens förtroendevalda och förvaltningar som extern service direkt till kommunens invånare. Vi söker nu en kvalificerade controller till kommunledningskontoret. Arbetsplatsen ligger i Märsta, på bekvämt pendlingsavstånd från både Uppsala och Stockholms Central. ARBETSUPPGIFTER Controllerenheten inom kommunledningskontorets ekonomiavdelning ansvarar för kvalificerat ekonomi- och controllerstöd till förvaltningarna och utvecklar i samverkan med funktionen för analys och kvalitet den övergripande styrningen och samordningen av kommunens budget- och uppföljningsprocesser. Controllerenheten är kommunens specialistfunktion för ekonomiska analyser. Vi söker nu en controller som dels ska stödja ledningen hos förvaltningar och kontor med att planera och följa upp verksamheten samt stödja centrala ekonomifunktionen . I arbetsuppgifterna med att stödja ansvarar du för: • Budget, bokslut och prognos för drift, investeringar och exploatering • Stöd åt chefer i ekonomiska frågor • Stöd åt chefer i uppföljning, avstämning och avslut av projekt • Vara en viktig kugge i arbetet med utveckling av projektstyrningsverktyg för kommunens exploateringsprojekt och investeringsprojekt • Vara en viktig kugge i arbetet med att utveckla budget- och prognosverktyg • Utveckla och dokumentera rutiner/processer inom det ekonomiska området tillsammans med ansvariga chefer • Omvärldsbevakning • Du skriver ärenden samt är föredragande i ekonomiska frågor såsom budget och uppföljning av verksamheten inför ledningsgrupp samt beslutande nämnd/styrelse • Internkontroll inom verksamhetsområdet Tjänsten är placerad på kommunledningskontorets ekonomiavdelning, arbetet kommer att utföras i nära samarbete med kontors- och förvaltningsledning . KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning inom ekonomiområdet - Skallkrav Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi. Tidigare erfarenhet av controllerfunktion. - Skallkrav Flerårig erfarenhet från controllerfunktionen. Du har erfarenhet av budget, redovisning och bokslutsarbete, analys och arbete med verksamhetsstöd och rapportering. Utrycka dig väl i tal och skrift. - Skallkrav Du kan uttrycka dig i tal och skrift samt erfarenhet av föredrag och presentationer. Kunskaper i ekonomisystem och excel. - Skallkrav Du har mycket god kunskap och kompetens i arbete med ekonomisystem och excel. Erfarenhet från kommunal verksamhet. - Meriterande Erfarenhet från kommunal verksamhet som till exempel samhällsbyggnadsfunktion, utbildningsfrågor, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser eller annan kommunal verksamhet. Erfarenhet av investeringsprojekt. - Meriterande Flerårig erfarenhet av controllerfunktion där det ingått större investeringsprojekt. Erfarenhet av projektledning. - Meriterande Du har erfarenhet från projektledning, antingen som projektledare eller som nära stöd. 12. Analytisk (problemlösningsförmåga) - Skallkrav Löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. 01. Strukturerad (målmedvetenhet) - Skallkrav Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. 10. Samarbetsorienterad (vänlighet) - Skallkrav Arbetar bra med andra människor och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Är smidig, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. 11. Lösningsorienterad (problemlösningsförmåga) - Skallkrav Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i förändringar. ÖVRIGT Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sigtuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!