LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrtälje kommun

Projektledare hållbar stadsutveckling

  • Allt-i-allo

Norrtälje

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!   Om tjänsten Vi söker en driven, engagerad hållbarhetsexpert som kan kombinera stark vision med praktisk problemlösning.   Arbetsbeskrivning Som en av våra projektledare för hållbar stadsutveckling har du stort eget ansvar och mandat. Du får formulera behov och driva processer i stadsutvecklingsprojekt för att göra dessa så hållbara som möjligt. Kommunen är inne i en expansiv utveckling och flera spännande strategiska utvecklingsprojekt pågår. Du jobbar i nära samarbete med övriga kollegor i projektorganisationerna som består av både anställda och konsulter. Kommunen driver idag utveckling inom fyra större stadsutvecklingsprojekt i Norrtälje stad, samt andra exploateringsprojekt. Samtidigt pågår intensivt arbete med både kommunövergripande översiktsplan och fördjupningar för Norrtälje stad och Rimbo. Du samarbetar också med vår befintliga projektledare för hållbar stadsutveckling. I arbetet ingår att implementera och följa upp befintliga strategiska styrdokument som Kvalitets- och hållbarhetsprogram eller motsvarande, samt vidareutveckla och skapa nya metoder och processer för att exploateringens alla delar ska bli så hållbar som möjligt genom hela utvecklingen, från programmering till entreprenad. Vid behov driver du arbetet med framtagande, förankring och beslut om nya styrdokument. Tjänsten omfattar alla för stadsutveckling relevanta delar av hållbar utveckling med främsta fokus på miljömässig och social hållbarhet. Som projektledare identifierar du behov, organiserar kommunala resurser, leder utredningsarbete, styr och samverkar med konsulter, entreprenörer och byggherrar inom hållbarhetsfrågor. Du fungerar som projekt- och processledare för hållbarhetsarbetet samt bidrar med egen expertkompetens. Du jobbar och deltar även i stor grad i projektorienterade team. Du ansvarar också för att initiera och leda dialogarbete med invånare, näringsliv och civilsamhälle kopplat till stadsutvecklingsprojekt samt översiktsplaner.   Vi erbjuder • Möjligheten att konkret, med både strategiskt och praktiskt arbete, göra Norrtäljes utveckling hållbarare i alla skeden av utvecklingen av nya stadsdelar. • Bidra till analys och styrning av hållbarhetsfrågorna i kommunens översiktliga planering och strategier.  • Stort utrymme för initiativ och utveckling av metoder, processer och arbetssätt som leder till projektens och kommunens mål inom hållbar samhällsutveckling.   Kvalifikationer Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning samt minst 5 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom exploatering eller samhällsutveckling, gärna med erfarenhet från liknande roll. Som person ska du ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal, skrift och bild. Eftersom du kommer att ha ett nära samarbete med olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är det viktigt att du aktivt arbetar med att skapa goda förutsättningar för samarbete i olika former. Som person är du idérik, drivande, arbetar både visionsdrivet och lösningsfokuserat och har en god samarbetsförmåga. Självklart tycker du om att arbeta med andra människor. Du har en förmåga att planera och organisera ditt arbete och kan även leda och motivera andra för att uppnå gemensamma mål. God allmän datorvana är en förutsättning. Du ska ha intresse och engagemang för stadsbyggnad.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  Vi  söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.   Om arbetsplatsen Tjänsten är placerad på planavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Planavdelningen består idag av planarkitekter, översiktsplanerare, miljöplanerare, ekolog och projektledare för hållbar stadsutveckling.  Läs om våra projekt: Norrtälje växer (norrtalje.se)   Så tycker medarbetare  ”Jag är jätteglad att få jobba med samhällsutveckling i en så spännande, komplex och växande kommun som Norrtälje. Uppdragen är roliga och varierande, och innebär nära samarbete med kollegor såväl inom planavdelningen som på andra avdelningar i kommunen. Bredden i kompetenser här gör att vi lär av varandra och utvecklas varje dag!” – Magdalena Nilsson, Miljöplanerare ”På planavdelningen stöttar och inspirerar vi varandra både till vardags och i våra trivselaktiviteter. Det finns alltid utrymme för nya idéer och utvecklingsförslag. Våra nätverk sträcker sig över avdelnings-, kommun- och länsgränser och har en internationellt utblick.    Här i Roslagens famn finns mycket vacker natur att vistas i under arbete och vila, från kust och skärgård till storskogarna och det småskaliga jordbrukslandskapet med sina många sjöar. Badmöjligheterna är oändliga.” – Frida Skagerberg, Ekolog   Anställningsform Heltid, tillsvidare Tillträde enligt överenskommelse Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Om Norrtälje kommun Norrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. 2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun. • Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/ • Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.

Norrtälje kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!