LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Utvecklingschef till Arbetsmarknadsförvaltningen

  • Övrigt

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Om utvecklings- och utredningsstaben Utvecklings- och utredningsstaben är direkt underställd förvaltningschefen på arbetsmarknadsförvaltningen. Stabens uppdrag varierar utifrån uppdrag och behov, så kraven på följsamhet och flexibilitet är stor. Idag organiseras i huvudsak nedanstående uppdrag i utrednings- och utvecklingsstaben: - Arbetsmarknadsnämndens utredningsverksamhet som innefattar utredningsstöd till nämnden, förvaltningschefen och de båda avdelningarna Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm. - Förvaltningsgemensamma samordnings- och utvecklingsuppdrag som samverkan med arbetsförmedlingen, samordning av nämndens ungdomsarbete, Lex Sarah, extern finansiering som t ex EU-finansiering, internationellt arbete. - De uppdrag som är gemensamma för staden, t.ex. romsk inkludering, mänskliga rättigheter, jämställdhet och Agenda 2030. - De stadsövergripande samordningsuppdrag som placerats hos arbetsmarknadsnämnden så som samordning av stadens feriejobb, samordning av stadens arbete med samhällsvägledning, samordning av stadens arbete med stadsdelsmammor, samordning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och samordning av stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter. - Processledning och stöd för större utvecklingsuppdrag. - Driftansvar för projekt av förvaltningsövergripande karaktär - som i dagsläget är två ESF finansierade projekt. Vi söker nu en utvecklingschef för ett kvalificerat och brett ledaruppdrag med stor möjlighet till påverkan. Här jobbar du i en utvecklingsinriktad förvaltning som har ett stadsövergripande och viktigt uppdrag. Arbetsbeskrivning Som utvecklingschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och har en viktig roll i förvaltningsledning där du både bidrar till förvaltningens samlade uppdrag och utveckling och har ett särskilt ansvar för utvecklingsfrågor. Du rapporterar till förvaltningschefen och har en mycket nära dialog med avdelningschefer. Som utvecklingschef är du chef för utvecklings- och utredningsstaben. Du tar initiativ, leder och utvecklar, följer upp och driver de förvaltningsövergripande frågorna inom ansvarsområdet i linje med stadens och förvaltningens mål och vision. Arbetet leds genom dig och biträdande chef som du har en nära dialog och samarbete med. Inom staben arbetar idag ca 25 medarbetare som är självgående och utvecklingsinriktade och en god stämning finns i gruppen. Av medarbetarna är det i dagsläget 7 som rapporterar direkt till dig och övriga rapporterar till biträdande chef. Stabens medarbetare är självgående och utvecklingsinriktade och en god stämning finns i gruppen. Uppdraget innebär att du leder en mångfacetterad grupp som till stor del består av experter inom flera kompetensområden. Ledarens uppdrag blir i huvudsak att visa en riktning, samordna och att driva frågor framåt och följa upp, i nära dialog med medarbetarna, förvaltningschefen och avdelningscheferna för Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm. Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt, där medarbetarna ges ansvar och handlingsutrymme. I uppdraget ingår många kontaktytor, både inom staden och med externa aktörer. Samverkan och samarbete är centralt och du behöver ha förståelse, intresse och erfarenhet av att initiera, driva, medverka och ansvara för komplexa samverkansprocesser. Uppdraget innebär att du kommer att bidra i arbetet att: - utveckla och stärka nämndens förmåga att möta komplexa utmaningar samlat och i samverkan - vidareutveckla arbetssätt och ge styrning och inriktning inom områdena analys, strategi och utveckling. Kvalifikationer Vi söker dig som har: - relevant akademisk utbildning - gedigen erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor - flerårig ledarerfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor i chefsposition som även innefattat verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar  - erfarenhet av att driva och ansvara för komplexa samverkansprocesser, utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat inom bl.a. arbetsmarknad- och utbildning, integration, social hållbarhet och tillväxt - kunskap om och erfarenhet av att samarbeta med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, såsom kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället och förvaltningar och bolag inom Stockholms stad och har erfarenhet och kunskap om offentlig styrning. Det är meriterande om du: - har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet - har kunskap om Stockholms stad och dess styrning - är väl insatt i EU:s sammanhållningspolitik, dess funktion och finansiering. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser: Som utvecklingschef är du stabil och trygg i ledarrollen. Du skapar engagemang och delaktighet och ger dina medarbetare förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Då tjänsten innebär många kontaktytor så som facklig samverkan, nätverkande, gemensamma måluppfyllelser mellan avdelningar och andra förvaltningar inom staden samt externa aktörer är det avgörande att du vill och har förmåga att samarbeta. Du är uthållig, ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Som en del i förvaltningsledningen ser du till hela verksamhetens bästa, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du har god problemlösande analysförmåga och är bra på och har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågor. Övrigt I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.                     Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!