LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Vi söker en engagerad biträdande rektor till Rinkeby östras förskolor!

  • Övrigt

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Stadsdelsområdet växer och utbyggnaden medför att vi de närmaste åren kontinuerligt öppnar nya förskolor. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar förskolans arbete. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar förskolans arbete. Vi erbjuder dig - En kompetent och ny ledningsgrupp med engagemang för utveckling och fokus på att erbjuda barnen utbildning och undervisning med hög kvalitet. - Ett stimulerande arbete i en miljö som välkomnar förändring och utveckling. - Ett arbetsklimat som präglas av humor och prestigelöshet där alla stöttar varandra och delar med sig av sina erfarenheter. - Goda möjligheter till kompetensutveckling. - Ett tydligt ansvarsområde med riktade arbetsuppgifter mot kvalitet. - En stadsdel med en interkulturell mångfald och en mycket bra tillgång till digitala verktyg. Nu söker vi en engagerad biträdande rektor som vill vara med och komplettera vår nya ledningsgrupp. Rinkeby östras förskolors befinner sig i en spännande utvecklingsresa som du får möjlighet att vara med på. Välkommen med din ansökan! Uppdraget som biträdande rektor Som biträdande rektor har du, tillsammans med rektorn och ytterligare en biträdande rektor, ett övergripande ansvar för att förskolornas utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar. Ditt fokus kommer främst att vara på enhetens kvalitet och pedagogiska utveckling med en strävan om att ständigt öka medarbetarnas delaktighet och inflytande för att skapa en god organisation. Du leder och utvecklar förskolans verksamhet genom exempelvis kvalitetsdialoger, kvalitetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Du arbetar även med kompetensutveckling av medarbetare genom att bland annat leda pedagogiska grupper, grupputvecklingssamtal, handleda medarbetare/arbetslag och håll i interna utbildningar. För att bidra till utvecklingen av förskolorna är det viktigt att omvärldsbevakning och nya forskningsområden är en naturlig del i din kunskapsinhämtning. I uppdraget ingår även att: - Delta i avdelningarnas reflektioner. - Planera inför och hålla i APT (arbetsplatsträffar). - Handleda VFU-studenter. - Rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Vår enhet har två specialpedagoger samt en administratör på deltid. Du får ett gediget stöd från centrala stödfunktioner inom avdelningen där du som biträdande rektor har ett nära samarbete med bland annat förskolestrateger, talpedagog, psykolog, HR, och controller. Du kommer ingå i stadsdelsområdets ledningsgrupp med andra biträdande rektorer mot kvalitet där det just nu bedrivs en stor satsning kring att utveckla stadsdelsområdets förskolors lärmiljöer. Fokus är att skapa likvärdiga förskolor där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande i linje med läroplanens mål. Kvalifikationer Till den här rollen söker vi dig som har: - pedagogisk högskoleexamen - erfarenhet av förskoleverksamhet och väl insatt i förskolans styrdokument - flerårig aktuell erfarenhet av ledande befattning inom förskolan, exempelvis biträdande rektor, samordnare, arbetsplatsansvarig eller liknande - goda kunskaper i svenska både i tal och skrift - goda datorkunskaper med stor vana att arbeta i flertalet system Det är meriterande om du har: - erfarenhet av handledning inom förskoleverksamhet - ledarskapsutbildning - handledarutbildning - erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation - erfarenhet av att driva systematiskt kvalitetsarbete inom förskola på central nivå - hög digital kompetens inom utvecklingen av förskola och dess pedagogik Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid följande kompetenser: Du har ett stort engagemang för ditt uppdrag och mycket god förmåga att engagera andra och inspirera till arbetsglädje. För dig är ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Vidare har du förmåga att snabbt bilda dig en helhetssyn och utifrån det fatta de rätta besluten. Du har en god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt som gör att du är bra på att anpassa ditt budskap till mottagaren. Du stimuleras av att arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Du är beslutsam och strukturerad och driver ditt arbete framåt med stort fokus på kvalitet. Välkommen till Rinkeby östras förskolor Rinkeby östra förskolor är en av sex förskoleenheter i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Enheten består av fem förskolor: Växthuset, Kuddby, Regnbågen, Gamlebyplan 3 och Gamlebyplan 9. Det är 22 avdelningar med cirka 350 barn samt drygt 80 medarbetare. Förskolorna ligger i ett område med en fantastisk mångfald och med närhet till natur och fina utemiljöer. Målet är att ge barnen optimala förutsättningar att utvecklas i en berikande och tillgänglig miljö, full av möjligheter till lärande och lek, skapa goda kamratrelationer samt möta nyfikna, normkreativa och demokratiska pedagoger. Språket är en röd tråd i vardagen och språkutvecklingen i både svenska och modersmål är prioriterat. Enheten är mycket språkberikad då både barn och pedagoger har flera olika modersmål och bakgrund i olika kulturer. Övrigt Urval kan ske löpande. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!