LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Kommunikationsstrateg till Kommunikationsenheten

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Gävle

Hos oss blir du ett viktigt tillskott inom kommunikationsfunktionen där vi tillsammans med verksamheterna bidrar till att skapa värdefull kommunikation som stärker varumärket och ökar förtroendet. Våra kommunikationsinsatser ska göra det möjligt att uppfylla uppsatta mål och bidra till att Region Gävleborg blir en mer kommunikativ organisation. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Värdegrunden märks i hur vi är med och gentemot varandra, det vill säga genom våra beteenden i relationer kopplade till jobbet. Vi som arbetar i Region Gävleborg bidrar till att skapa välfärd och livskraft för invånare och sätter deras bästa i fokus. Vi har cirka 6 650 kollegor som tillsammans driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation med verksamheter inom folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, internationella frågor, näringslivsutveckling och kultur. Bredden i vår verksamhet är en av våra fördelar som arbetsgivare och utvecklingsmöjligheterna är stora. Samtidigt ger den variationen oss möjligheter att skapa, värdeskapande och kreativ kommunikation. Självklart ser vi till att fylla på med kompetens där vi behöver, för att kunna ta till vara nya arbetssätt och metoder inom kommunikationsområdet. ARBETSUPPGIFTER Som kommunikationsstrateg ansvarar du för att initiera, planera, samordna, genomföra och följa upp verksamhetens eller projektens kommunikationsinsatser som är en viktig del och bidrar till måluppfyllelse. Du ger råd, stöd och vägledning inom kommunikation, omvärldsbevakar och prioriterar om kommunikationsinsatserna vid behov. Du ingår i Region Gävleborgs beredskap för kriskommunikation, KIB och är en expert på moderna kanalval och målgruppsanpassning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning i kommunikation eller motsvarande. Du har erfarenhet av både praktiskt och strategiskt kommunikationsarbete och är van att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för att uppnå verksamhetens mål. Du har goda kunskaper om Office paketets program och grundläggande kunskap och förståelse för program och anpassning av innehåll till moderna kanalval. Som kommunikationsstrateg agerar du gärna rådgivare och har erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt ända in i mål. Vi söker dig som är initiativrik, prestigelös och tycker om att samarbeta med andra och bidra till ett gott arbetsklimat. För oss är det särskilt viktigt att dina egenskaper, förmågor och ditt agerande ligger i linje med vår värdegrund. Vi på kommunikationsenheten är HBTQ-certifierade och för oss är ett inkluderande förhållningssätt viktigt och vi förutsätter att det är självklart för dig med. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!