LetsGig & Mecenat
Gigg från: Medborgarskolan Stockholmsregionen

Lärare ma/no åk 4-5 vikariat 6-12 månader Lilla Kulturama 80-100 %

  • Skola & utbildning

Stockholm

Lilla Kulturama är en åk 4-5 grundskola som i dag har 240 elever fördelat på 4 klasser i varje årskurs. Skolan är en av Stockholms friskolor med en profil av dans, sång, teater och musik. Vår vision är en skola som skall bygga på glädje och vårt mål är att ge eleven en trygg och bra skolgång där individen är i fokus. Skolan tillhör Medborgarskolan i Sthlm. Vi har en mycket hög trivselfaktor i kollegiet på våra skolor vilket också visas i vår medarbetarenkät från 2019. Här blir du väll omhändertagen som en i gänget. Varmt välkommen med din ansökan vi mail till Myrthel Hermansson/biträdande rektor mail: myrthel.hermnasson@kulturama.se Som person gillar du att samarbeta och skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare med olika behörigheter och tillsammans med en av dessa lärarkollegor är du mentor för en av skolans klasser. Du planerar genomför och utvärderar ditt arbetet och är en person som bidrar med din kunskap och erfarenhet. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat förutsättningar och behov samt har höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas. Du fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet intresse och lärande. Vi söker i första hand en legitimerad lärare eller om du är under utbildning /tagit en paus från en pågående lärarutbildning. Vi söker dig som önskar undervisa i mellanstadiet i ämnen som sv& so i åk 4 & 5. Du har ett stort engagemangs och är väl medveten om skolans uppdrag. Undervisningen på Kulturama känneteckens av en öppenhet och respekt där eleven ses som medskapare av kunskap. Undervisningen bidrar till att våra elever tar ansvar för eget lärande tränar kreativitet och problemlösnings förmåga, övar slitstarka basfärdigheter, utvecklar social kompetens och reflekterar över sitt lärande.

Medborgarskolan Stockholmsregionen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-08-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!