LetsGig & Mecenat
Gigg från: Medborgarskolan Stockholmsregionen

Lärare Ma/No åk 7-9 vikariat ht-20 100% Kulturama Grundskola

  • Skola & utbildning

Stockholm

Kulturama Grundskola Skola i Hammarby Sjöstad är en 6-9 grundskola som idag har 470 elever fördelade på 4 klasser per årskurs. Skolan är en av Stockholms friskolor med profil dans, sång, teater och musik och vänder sig till elever som vill utveckla sitt kunnande inom dansen, sången, teatern och musiken tillsammans med grundskolans ämnen. Vår vision är en skola som ska bygga på glädjen och ge eleven en trygg och bra skolgång där individen är i fokus. Skolan tillhör Medborgarskolan Stockholm. Varmt välkommen med din ansökan via mail till annette.hansell@kulturama.se Arbetsbeskrivning Som lärare i matematik & No undervisar du i årskurserna 7 - 9. Du ingår även i ett arbetslag med lärare med olika behörigheter och tillsammans med en av dessa lärarkollegor är du också mentor för en av skolans klasser. Du planerar, genomför och utvärderar ditt arbete och är en person som vill samarbeta och utvecklas tillsammans med andra där du bidrar med din kunskap och erfarenhet Du tar ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, förutsättningar och behov samt har höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas. Du fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Vill du jobba på en trevlig arbetsplats sök till oss. Vi söker dig som är grundskolelärare med behörighet i matematik & No. Du har ett stort engagemang för dina elever och är väl medveten om skolans uppdrag. För dig skall eleven alltid vara i centrum och du ska vara bra på att bygga relationer med elever såväl som medarbetare/vårdnadshavare. Har du poäng i fler ämnen än ovan nämnda ser vi det som en merit. Undervisningen på Kulturama kännetecknas av öppenhet och respekt där eleven ses som medskapare av kunskap. Som ett led i detta arbetar skolan på ett medvetet sätt med estetiska lärprocesser. Undervisningen bidrar till att våra elever: - tar ansvar för eget lärande - tränar kreativitet och problemlösningsförmåga - övar slitstarka basfärdigheter - utvecklar social kompetens - reflekterar över sitt eget lärande

Medborgarskolan Stockholmsregionen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-08-23
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!