LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inrikt mot matematik

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en eller flera tillsvidare anställningar som universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra. Ämne Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik Ämnesbeskrivning Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Arbetsuppgifter Anställningen är främst inriktad mot undervisning i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik inom ramen för grundlärarprogrammet men också undervisning inom andra   program, inom kurser och i fortbildningar kan förekomma. Dessutom innefattar undervisningsuppdraget verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna, liksom kursledning och kursadministration. Medverkan i framtagande av storskaliga prov för bedömning av matematiska kunskaper, på nationell nivå, kan komma att ingå. Behörighet För information om behörighet, se annonsen i sin helhet, www.gu.se. Bedömningsgrund För information om bedömningsgrunder, se annonsen i sin helhet, www.gu.se. Anställning Anställning:       Tillsvidare Omfattning:       100% Placering:           Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Tillträde:            Senast 16 augusti 2021, eller enligt överenskommelse Tillsättningsförfarande I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen. Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas. Kontaktuppgifter för anställningen Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 samt avdelningschef Susanne Frisk, susanne.frisk@ped.gu.se, tel: 076-618 2798. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen  Stackelius, ewa.steen@gu.se, tel: 031-786 2202. Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla: * Personligt brev * CV eller meritförteckning * Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar * Dokumentation av pedagogisk skicklighet * Annan dokumentation av vikt för anställningen  De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till Ewa Steen Stackelius, Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Box 300, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen. Märk kuvertet med anställningens diarienummer.   Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-12     Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!