LetsGig & Mecenat
Gigg från: Diskrimineringsombudsmannen

Enhetschef till processenheten

  • Övrigt

Solna

DO söker en kvalificerad jurist som chef till processenheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker chef med stor juridisk skicklighet och goda ledaregenskaper för uppdraget att leda och utveckla myndighetens processenhet. Som chef för enheten ingår du i myndighetens ledningsgrupp och ska bidra till DO:s strategiska utveckling. Enheten Processenhetens huvuduppdrag är ansvara för DO:s processer i domstol. Därutöver ingår det i enhetens uppgifter att ansvara för handläggningen av DO:s ärenden i Nämnden mot diskriminering, liksom ärenden om vitesförelägganden enligt diskrimineringslagen. Enheten ska även i övrigt bistå myndighetens övriga organisation med rättsligt stöd i diskrimineringsrättsliga frågor. DO:s processföring utgör ett mycket viktigt verktyg i myndighetens samlade arbete för att uppnå målen för sin verksamhet. Processenheten består för närvarande av 5 medarbetare. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef på processenheten har du ansvar för att leda och utveckla verksamheten och för att säkerställa att myndighetens processföring håller en hög rättslig kvalitet.  I din roll som enhetschef företräder du enheten och rapporterar direkt till diskrimineringsombudsmannen. Du kommer också i vissa fall att själv driva process i domstol. Bredden och komplexiteten i DO:s uppdrag kräver ett ledarskap som präglas av nyfikenhet, prestigelöshet, god samarbetsförmåga och ett helhetsperspektiv. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och ska i din roll bidra till genomförandet av DO:s uppdrag och strategiska utvecklings- och förändringsarbete som helhet. I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina arbetsuppgifter och bidra till DO:s uppdrag. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och professionellt samarbete inom både enheten och myndigheten. Som enhetschef har du personalansvar samt ett övergripande verksamhets- och budgetansvar för enheten. Kravprofil Vi söker dig med • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet eller motsvarande som DO bedömer som likvärdig • notarietjänstgöring i allmän domstol eller minst två års erfarenhet av annan juridisk tjänstgöring i allmän domstol eller Arbetsdomstolen • stor juridisk skicklighet och betydande erfarenhet av vad DO bedömer vara kvalificerat och relevant juridiskt arbete • flerårig aktuell erfarenhet av processföring • några års relevant erfarenhet av att som chef leda och utveckla verksamhet inom en organisation • goda kunskaper i EU-rätt • mycket goda ledaregenskaper • goda kunskaper om och relevanta erfarenheter från statsförvaltningen • mycket goda kommunikativa egenskaper • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du ska även ha • mycket god förmåga att göra djupgående rättsliga analyser och överblicka hela rättsliga områden • mycket god förmåga att analysera och bedöma komplex information och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov • mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer • mycket god förmåga att vara lyhörd för verksamhetens behov och arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten och myndighetens uppdrag som helhet • mycket god förmåga att samordna och prioritera olika verksamhetsfrågor som rör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden • mycket god förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer • mycket god förmåga att vara trygg, prestigelös och skapa förtroende • mycket god förmåga att förankra och skapa delaktighet i frågor som rör verksamheten • mycket god förmåga att leda, entusiasmera, motivera och utveckla medarbetarna • mycket god förmåga att vara tydlig i din kommunikation och ge bra återkoppling • hög grad av integritet och kunna möta människor med respekt.   Meriterande • Goda kunskaper i diskrimineringsrätt samt erfarenheter av arbete med rättighetsfrågor. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Om DO DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Med anledning av rådande omständigheter på grund av spridningen av Covid-19 (coronaviruset) kan det bli aktuellt att intervjuer genomförs via Skype. I denna rekrytering samarbetar DO med SOURCE Executive Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Monica Landmark via mobil 0731- 55 00 14 eller via e-post monica.landmark@source-executive.se. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 17 september 2021 alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2021/351. Observera att vi inte ser din profilsida på Linked In som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Diskrimineringsombudsmannen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!