LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Forskare i Genusvetenskap/Genushistoria

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Arbetsuppgifter Vi söker en forskare som är tidigt i karriären (avlagd doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång )för att genomföra en delstudie om styrning av osedlighet i Mayonnaisekvarteret i Köpenhamn. Tjänsten är en del av projektet ”Governing the Pleasurescape”, som finansieras av Crafoordska stiftelsen och undersöker regleringen av genus, sexualitet och det urbana rummet i ett njutningskvarter i Köpenhamn ca. 1870–1910. Forskningsfrågorna handlar om de policyprocesser som ledde till att Mayonnaisekvarteret blev ett centralt område för lokaliseringen av offentliga bordeller samt hur urban policy implementerades och praktiserades i vardagliga möten kopplade till offentligt reglerad prostitution. Forskaren förväntas att genomföra arkivstudier som ska ligga till grund för en egen och en samförfattad artikel som ska skrivas under anställningsperioden. Kvalifikationer För anställning som forskare krävs doktorsexamen en samhällsvetenskaplig eller relaterad disciplin (till exempel historia). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid tillsättningsdatumet av tjänsten. Grund för bedömning är vetenskaplig förmåga och förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom den aktuella tjänsten. Den sökande ska kunna dokumentera vetenskaplig skicklighet genom sina publikationer, inklusive förmåga att genomföra forskning av hög kvalitet. För denna tjänst krävs det att du har: • Mycket goda kunskaper i danska. • God kännedom om danskt arkivväsende. Det är särskilt meriterande med: • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med historiska arkiv och källmaterial som liknar de projektet kommer undersöka. • Dokumenterad erfarenhet av historiska undersökningar av styrningsrationalitet, produktiv makt och/eller urban styrning. • Dokumenterad erfarenhet av kulturarvsverksamhet. Ansökan Ansökan kan skrivas på svenska, danska eller engelska, och ska innehålla följande: 1. Ett ansökningsbrev som beskriver den ansökandes intresse i tjänsten, samt lyfter fram relevanta erfarenhet och färdigheter (max 2 sidor) 2. Ett CV inklusive publikationslista och kopior av examensbevis 3. Doktorsavhandlingen samt ytterligare en till tre (1-3) akademiska publikationer. För samförfattade publikationer, bifoga specifikation angående varje författares bidrag. 4. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort. Villkor Anställningen är på 75 procent, och är tidsbegränsad till 11,5 månader. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg. Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utfärdat kandidatexamen sedan 1999 och doktorsexamina sedan 2006. Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet står i fokus. Institutionens forskare har sin bakgrund i olika discipliner och teoretiska och metodologiska traditioner, men delar en förståelse av hur genus och sexualitet är centrala för att förstå samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!