LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uddevalla kommun

Socialsekreterare socialpsykiatri

  • Vård & assistans

Uddevalla

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan. I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare. Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet! Om verksamheten Socialsekreterare inom socialpsykiatri arbetar med utredning och uppföljning av boendestöd- och boendeinsatser för vuxna personer. Utredningsgruppen består av 3 socialsekreterare. Det dagliga arbetet leds av en 1:e socialsekreterare som ger ärendehandledning och metodstöd, regelbunden extern processhandledning erbjuds. Uddevalla Kommun har som ambition att genom insatser på hemmaplan erbjuda stöd till kommuninvånare i behov av socialtjänstens insatser. Genom samarbete med individen ges stöd och insatser för att undvika mer omfattande åtgärder. Arbetsuppgifter Socialsekreterarens främsta arbetsuppgifter är att enligt So L bedöma vuxna individers behov av insatser relaterade till psykiska funktionsnedsättningar. Att motivera till insatser och att följa upp dessa är centralt. Samverkan med andra vårdgivare och att samordna insatser för personer med komplex problematik är viktiga arbetssätt. Kravspecifikation och kompetenser Socionomutbildning eller liknande högskoleutbildning inom socialt arbete där socialrätt och förvaltningsrätt ingår är ett krav. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens utredande verksamheter är ett krav. Likaså är tidigare erfarenhet av att yrkesmässigt möta målgruppen vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av handläggning enigt IBIC är meriterande. Viktiga egenskaper är att du har en professionell personlig mognad och kan skilja på personliga och professionella relationer. Du har både förmågan att ha integritet och att våga gå nära personer i deras beskrivning av sitt liv och sina behov. Du är stabil och uthållig och har fokus på mål och uppdrag. I möten är du en god lyssnare och anpassar dig utefter brukarens behov. I skriftlig kommunikation är förmåga till struktur och analys av betydelse. Körkort för personbil är ett krav för tjänsten. Rekryteringsprocessen kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång. Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas. För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Uddevalla kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!