LetsGig & Mecenat
Gigg från: Eskilstuna kommun

Kurator till Skolslussen

  • Vård & assistans

Eskilstuna

Skolslussen tillhör Pedagogiskt centrum och är en gemensam resurs för den kommunala grundskoleorganisationen i Eskilstuna kommun. Skolslussen är ett tvärprofessionellt team med bred kompetens. Uppdraget är att vara en rådgivande och stödjande funktion för Eskilstunas kommunala grundskolor kring elever som har sociala och emotionella svårigheter, befinner sig i en utsatt situation samt har utvecklat en beteendeproblematik. Skolslussen riktar sig till alla grundskolans elever och verksamheten har två huvuduppdrag: åtgärdande- samt främjande och förebyggande insatser. I det åtgärdande arbetet är uppgiften att stödja hemskolan med tillfällig undervisning, kartlägga elevens behov av särskilt stöd samt göra bedömningar av anpassningar i elevens lärmiljö kring elever som återkommer efter extern placering eller som tillfälligt är avstängda eller omplacerade. Målet är att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisning anpassat till elevens förutsättningar samt återgå till hemskola. I det främjande och förebyggande arbetet ingår att stödja, utveckla och bistå rektor/skola med pedagogisk, psykosocial och socialpsykiatrisk kompetens ute på skolorna. Brinner du för att jobba med de elever som behöver mycket stöd för att klara sin skolgång, och är duktig på att skapa tillit och förtroende hos elever i ett utmanande arbete? Då söker vi dig som vill bidra och vara en kugge i detta viktiga arbete. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu två kuratorer till Skolslussen. Du kommer att ingå i en enhet med sju andra kollegor. Arbetsplatsen är placerad ca en kilometer utanför centrala innerstan. Elever är hos oss tillfälligt, allt från en vecka upp till tre månader, där vi arbetar med undervisning och kartläggningar. Du är också ute på grundskolorna i enskilda elevärenden kring de elever som tillhör vår målgrupp. Ditt uppdrag som kurator innebär att bistå med ett psykosocialt perspektiv för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen men också för att våra elever ska trivas och må bra. Du ser eleven i hela sitt sammanhang vilket innebär att du tar reda på och förstår hur eleven har det på fritiden, i familjen och i lärsituationen. Det innebär också att vara ett stöd i det förebyggande arbetet kring riskbeteenden samt hur vi kan förändra och förhindra att problemsituationer uppstår. Du kommer också utbilda skolpersonal kring utåtagerande beteende. Målet är att stärka skolans arbetssätt och insatser för den aktuella målgruppen. Oavsett insats sker arbetet alltid i tätt samarbete med ordinarie skola. Andra uppgifter är exempelvis ha enskilda samtal med elever och föräldrar samt vara ett stöd i samordning av nätverk kring elev. Du ansvarar också för att göra, tillsammans med arbetslaget, dagliga riskbedömningar utifrån förändrade förutsättningar i verksamheten. Våra elever kan ha utmanande beteenden och du behöver vara beredd att hantera akuta och svåra situationer. Därför är det viktigt med förmåga att bemöta barnen och att hålla sig lugn. Här ser vi också skillnad på person och handling - vi värdesätter förmågan att inte se hinder utan förstärka det som fungerar bra. Vi erbjuder planerings- och reflektionstid, tillgång till ärendehandledning och satsar på kompetenshöjande insatser. KVALIFIKATIONER För rätt person är det här ett arbete där du får en unik möjlighet att göra skillnad tillsammans med en fantastisk och utvecklingsinriktad personalgrupp! För att vara aktuell för tjänsten så ser vi att du har: • en högskoleutbildning med antingen en socionom- eller beteendevetarexamen alternativt en examen inom socialpedagogik. • minst tre års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariationer och frågor kopplade till emotionella och/eller sociala svårigheter eller psykisk ohälsa. • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och • goda kunskaper inom IT och är van att använda det i vardagen. • B-körkort Har du erfarenhet av något av följande så är det meriterande: • utbildning och/eller erfarenhet av KBT, TBA, MI, Traumamedveten omsorg eller kunskap inom social färdighetsträning. • arbete inom socialpsykiatrin • arbete inom ramen för skolan, gärna elevhälsan. • arbete med nätverk och familjearbete. • att arbeta som kurator • att hålla utbildningar Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Det viktigaste hos oss är bemötande! Du måste kunna skapa förtroende och tillit hos eleverna som många gånger känner sig svikna av vuxenvärlden. Lyhörd, respektfull och empatisk är viktiga egenskaper samtidigt som du är tydlig och kan sätta gränser. Du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om då vår ställtid oftast är kort. Att du har ett coachade förhållningssätt och känner dig trygg med att vara rådgivande och kunna leda och handleda i möten och utbildningar gentemot skolan är viktigt. Styrkan hos oss i teamet är att vi är lyhörda för varandras, elevens behov samt skolans kunskap och ser det goda i varje elevs potential. Då detta är ett arbete som är lätt att engagera sig i krävs också att du också har god förmåga att sätta egna gränser och inte ta med dig arbetet hem. Vi vill att du, förutom ett stort engagemang, har ett driv och är utvecklingsorienterad! Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer. För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Eskilstuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!