LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

Vi söker en informationsarkitekt till Försvarsmaktens CIO-avdelning!

  • Kommunikation, media & design
  • Kultur & fritid

Stockholm

Försvarsmaktens CIO-avdelning utgör den strategiska ledningen av informationshantering, IT och cyberförsvar. Fungerande informationshantering är väsentligt för Försvarsmaktens förmåga. Strategiskt långsiktigt förutsättningsskapande arbete med informationshantering är därför en central del av CIO-avdelningens verksamhet och nu behöver vi förstärkning på den strategiska nivån. Vi söker därför en erfaren informationsarkitekt som vill delta i det strategiska arbetet med informationshantering och informationsarkitektur i Försvarsmakten. Du kommer att tillhöra sektionen Ledning och informationshantering och arbeta tillsammans med andra arkitekter i en EA-funktion som är under uppbyggnad. Du kommer initialt att arbeta med att forma Försvarsmaktens hantering av data, i synnerhet masterdata för att därefter övergå i styrning och ledning av data- och informationshantering i stort. Sektionen ansvarar för att styra och leda utveckling, vidmakthållande, drift och förvaltning av koncern-IT och IT i materielsystem. Sektionen ansvarar också för EA-funktionen, IT-portföljen med IT-plan, systemackreditering samt informationshantering och informationsvärdering. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Styra och inrikta arbetet med Försvarsmaktens masterdatahantering. • Definiera och styrningar och principer för informationsarkitekturen liksom styrningar för informationsområdet inom bland annat data, informationsutbyte och informationsförsörjning. • Definiera informationsområden och informationsprodukter. • Delta i EA-funktionens arbete med strategiska arkitekturprinciper. • Bevaka statens utveckling och inriktning avseende digitalisering och informationshantering och bidra i Försvarsmaktens digitaliseringsarbete. • Bevaka omvärldens utveckling inom data och- informationsområdet och omsätta relevanta delar till Försvarsmaktens verksamhet. • Sprida kunskap om informationshantering i Försvarsmakten genom olika former av kommunikationsaktiviteter. • Representera Försvarsmakten i nationella och internationella sammanhang på informationshanteringsområdet. • Bidra med sakkunskap i remisser och andra ärenden. Kvalifikationer Minst tre års erfarenhet av arbete med informationsarkitektur i större processorienterad organisation och att du har erfarenhet av att arbeta med datafrågor på styrande nivå. Erfarenhet av projektorienterat arbete. Kunskap om ITIL, gärna även kunskap om PM3. God kännedom om IT-området generellt, samt erfarenhet av säkerhetsfrågor kopplade till information och system. Dokumenterad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska liksom förmåga att anpassa ditt budskap efter mottagaren. Förmåga att se helheter och detaljernas plats i helheten. Personliga egenskaper Vi söker dig som vill arbeta strategiskt i en stor organisation med många olika typer av verksamheter och de utmaningar det för med sig. Du kan arbeta under högt tempo och kan snabbt skifta fokus om så behövs. Du har förmågan att kunna samverka och bygga varaktiga relationer med många intressenter såväl inom som utom Försvarsmakten. Du kan driva ditt arbete självständigt och verka i sammanhang då uppgifter och förutsättningar kan variera snabbt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Övrigt Tillträde snarast enl. ök. Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Anställningsform: tillsvidare. För ytterligare information är du välkommen att kontakta C LEDS CIO LIH Johan Stenumgaard, 070-6824657 eller strategisk informationsarkitekt Marie Westberg, 072-9839876. Fackliga representanter OFR/O HKV, Arne Nilsson OFR/S HKV, Pia Almström SACO HKV, Camilla Robertsson SEKO Försvar HKV, Hans Monthan Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00. Senaste datum för ansökan är 2022-01-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning och ange löneanspråk.   Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!