LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Relationsinriktad trygghets- och säkerhetssamordnare till Södermalm

  • Säkerhet & bevakning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 125 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar 1700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna. Sociala avdelningen ansvarar för att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna samt stöd och service till barn, samt ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Avdelningen ansvarar också för fritid för ungdomar, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. En utvecklingsenhet och en administrativ enhet finns som stöd i detta arbete.  Ditt uppdrag Din uppgift är att initiera, driva, leda och ansvara för aktiviteter och projekt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det förutsätter samverkan med förvaltningens egna verksamheter men också lokalpolis, företag, föreningsliv, fastighetsägare med flera. En viktig del av det trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet sker genom det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan. Det har till syfte att skapa trygghet för personer som bor eller vistas inom Södermalms stadsdelsområde. I ditt arbete kommer du många gånger vara nära de politiska besluten. I uppdraget som trygghets och säkerhetssamordnare ansvarar du bland annat för att: - Samordna och ansvara för förvaltningens strategiska säkerhetsarbete - Samordna stadsdelsförvaltningens krishantering - Stödja andra och vara sakkunnig inom trygghets- och säkerhetsarbetet - Genomföra säkerhetsronder i förvaltningens verksamheter - Samordna hot- och våldsutbildningar - Representera stadsdelsförvaltningen i stadens centrala säkerhetssamordningsorganisation - Upprätta risk- och sårbarhetsanalyser - Följa upp och revidera stadsdelsförvaltningens plan mot våldsbejakande extremism. Tjänsten som trygghets- och säkerhetssamordnare är en stadsdelsgemensam resurs och organisatoriskt placerad på utvecklingsenheten inom sociala avdelningen.  Din kompetens Vi söker dig som har god erfarenhet av framgångsrikt trygghets- och säkerhetsarbete. Rollen är både operativ och strategisk, vilket gör att du ibland snabbt behöver växla fokus beroende på sammanhang. En nyckel för att lyckas med uppdraget är att du har lätt för att samverka i olika sammanhang och på många olika nivåer. Det är även viktigt att du är tydlig i din kommunikation, både muntligt och skriftligt. Vi söker dig som har: • relevant högskole- eller universitetsutbildning • flerårig erfarenhet av trygghet- och säkerhetsarbete • god kunskap om aktuell lagstiftning inom trygghet- och säkerhetsområdet • erfarenhet av att driva projekt. Ditt arbetssätt kännetecknas av tydligt självledarskap. Du känner ett starkt engagemang och brinner för uppdraget. Det gör att andra också känner delaktighet och kan bidra till att utveckla trygghets- och säkerhetsarbetet inom stadsdelen. Du driver arbetet framåt på strukturerat och genomtänkt sätt, vilket gör det enkelt att sätta mål, följa upp och utvärdera resultat. Det är meriterande med erfarenhet från politiskt styrd organisation. Övrigt Södermalms stadsdelsförvaltning har ett flextidsavtal samt tillämpar vinter- och sommararbetstid. Som anställd har du också möjlighet att köpa stadens simhallskort till subventionerat pris. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!