LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Psykolog

  • Vård & assistans

Gotland

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare är vår verksamhet och de gör skillnad varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet. Om verksamheten Psykiatrin tillhandahåller heldygnsvård, beroendevård och öppenvård för både barn och vuxna, Mini Maria-mottagning för barn och ungdomar 13-24 år samt en psykiatrisk jourmottagning för barn och vuxna som är tillgänglig dygnet runt. Barn- och ungdomspsykiatrin som ingår i verksamhetsområde psykiatri är belägen i Visby och har hela öns invånare i sitt upptagningsområde. Upptagningsområdet är alltså, både till ytan och till invånarantalet, relativt litet men samtidigt medför ö-läget att kliniken måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Vid barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen arbetar drygt 25 medarbetare inom olika professioner. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen är organiserad i två allmänpsykiatriska team, utöver det finns subspecialiserade ätstörnings- och dialektiskt beteendeteam som drivs gemensamt med vuxenpsykiatrin. I samarbete med socialtjänsten finns här också ett socialpsykiatriskt team. Barn- och ungdomspsykiatrin ska nu starta en Första Linjemottagning på primärvårdsnivå för att stärka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar mellan sex till och med 17 år med lättare till medelsvåra psykiska besvär och lindriga psykiatriska tillstånd. Arbetsuppgifter Vår nystartade Första Linjemottagning söker nu en psykolog som kommer vara en del i ett team bestående av sex kollegor med olika professioner. Psykologens uppgift är att i nära samarbete med barn och deras familjer erbjuda och utveckla lättillgängliga, förebyggande och tidiga insatser som ska utgör en basnivå i stegvis vård för att stärka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin, skola, vårdgrannar och andra myndigheter är en central del. Barn och ungdomar kan söka vård på egen hand och insatser kan ges utan diagnos. Kvalifikationer Vi ser att du är legitimerad psykolog med påbyggnadsutbildning i psykoterapi i KBT. Du som söker får gärna ha erfarenhet av behandlingsarbete samt vana av att möta barn och ungdomar med psykiska vårdbehov. Meriterande är också utbildning inom psykologisk behandling, där vi efterfrågar vana av att arbeta med behandlingsformer som aktuella nationella riktlinjer rekommenderar samt andra evidensbaserade metoder. Arbetet kräver att du är kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi förväntar oss att du självständigt kan göra bedömningar och att du arbetar strukturerat. Vi vill att du är en person som har lätt för att samarbeta och som har ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi satsar på kontinuerlig handledning som är teambaserad. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!