LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorandplatser i forskarskolan ASSESS

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, språk och bedömning samt betygsfrågor. IPS har drygt 220 anställda varav ca 40 doktorander. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.ips.gu.se Forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem – forskarskola för lärarutbildare (ASSESS) (https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning/assess) är en nationell forskarskola med syfte att stärka forskningskompetens inom lärarutbildningarna och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet och kvantitativa forskningsmetoder. Bedömning är ett brett fält och inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter. Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar.  Arbetsuppgifter Det övergripande temat i forskarskolan är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv. De fyra avhandlingsprojekt som skall utföras vid IPS tar sin utgångspunkt i forskningsintressen som handlar om att observera, beskriva, förstå och förklara skillnader i kunskaper och färdigheter. Forskningsfrågorna kan exempelvis handla om att undersöka skillnader mellan elever, undergrupper av elever, klasser, skolor, kommuner, regioner och skolsystem. Forskningsfrågorna kan också handla om förändrade kunskapsmönster över tid, samt i förklaringsfaktorer av olika slag, t. ex hur dessa kunskapsmönster relaterar sig till individuella och kontextuella faktorer såsom skol- och klassrumsfaktorer, hemmiljö, fritidsvanor, erfarenheter, självbild och attityder. Likvärdighetsfrågor av olika slag är av stort intresse liksom mer övergripande analyser av effekter av kunskapsmätningar på individuell och aggregerad nivå. Samtliga avhandlingsprojekt kommer att analytiskt hantera frågor som rör mätningars validitet och reliabilitet, möjligheter och begränsningar, liksom frågor rörande de olika kunskapsmåttens relationer till läroplaner och kunskapskrav. Rikliga mängder av data finns att tillgå genom alla de internationella och nationella utvärderingsstudier som Sverige deltagit i, t.ex. PIRLS (läsning), TIMSS (matematik och naturvetenskap), ICCS (demokrati och samhällsfrågor) och PISA (läsförmåga, matematik, naturvetenskap), eller data från de nationella utvärderingar som Utvärdering genom Uppföljning (UGU: https://www.gu.se/utvardering-genom-uppfoljning-ugu) och Gothenburg Educational Longitudinal Database (GOLD: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/gold) och nationella provomgångar som genomförts i Sverige och som man kan få tillgång till via Skolverket. För mer information se https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning/assess   Anställning Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Ansökan För fullständig annons och ansökan; https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6〈=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=21608 Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-01   Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-20
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!